Product Design

Smart City 2018 – våra lärdomar från året och tips på vägen

Vi gillar att gå från idé till handling, och har gjort en sport av att göra det så snabbt som möjligt. Men vi försöker även lägga krut på reflektion och lärande. Med ett händelserikt år i bagaget, kommer här ett försök till summering av de lärdomar och insikter vi dragit kring utvecklingen av Smart City i Sverige 2018.

Internet of Everything och sensorbojar

Året började med en dubbel sjösättning. Vi lanserade vårt affärsområde Internet of Everything officiellt (vi hade tjuvstartat tidigare) och vi sjösatte den smarta bojen. Ett pilotprojekt som började med en enkel skiss på ett papper i slutet av Oktober 2017 och resulterade i sjösättning första veckan i februari i Karlskrona. Bojen med tillhörande badkarta blev en snackis och innan sommaren var slut hade ytterligare fem städer köpt sensorbojar. Invånare och turister började vänja sig vid badtemperaturer i realtid och från sommaren 2019 bör varje svensk sommarstad fundera på hur man uppfyller detta nyupptäckta behov. Vi kommer under våren lansera generation tre av vår badtemperaturlösning med både bojar och montering i brygga. Nu mer robust (både funktionellt och mot skadegörelse) och med en riktigt bra flytboj från Polyform. Och till den en badkarta eller ett API för integration i valfri app.

 

Trenden kring LoRaWAN

Vi har under året haft förmånen att jobba med ett flertal kunder för att bygga piloter inom IOT. De allra flesta med nyuppsatta LoRaWAN-nät (sk sensornätsägare) på jakt efter projekt att fylla näten med. Just att investera i rena sensornät som alternativ till de mobilnät som ofta tidigare använts för IOT-tillämpningar, har varit en tydlig trend över hela Sverige under 2017 och 2018. I de allra flesta fall är det Energi/Fiber/Bredbandsbolag, ofta kommunägda, som står för nätutbyggnad i en stad. För dig som står i startgroparna och vill bygga ett LoRaWAN-baserat sensornät finns idag två stora alternativ i Stadshubbsalliansen och Blink Services (båda baserade på nätverksserver från Actility). Vi har haft förmånen att jobba med båda som partner, och kan ofta beroende på vad man är ute efter rekommendera den ena eller andra. Vissa städer/energibolag har valt att gå en egen väg och antingen välja någon annan nätverksprovider (tex Teracom/Loriot) eller sätta upp helt proprietära nät. Det sista alternativet är att bygga ett helt öppet och icke kommersiellt nät direkt med The Things Network.

Parallellt med den starka LoRa-trenden under 2018 har de traditionella nätverksoperatörerna (Telenor, Telia mfl) jobbat på utrullning av sina sensornät. Under början av 2019 kommer detta hända i stor skala över hela landet. Såväl som sensortillverkare som tjänsteleverantör är vi beroende av tillgängliga nätverk för att skicka data. Vi kommer från fall till fall under 2019 välja den operatör/sensornätsägare som passar bäst för den tillämpning vi ska sjösätta. Beroende på användarfall kan vi rekommendera dig som kund vad som passar bäst i just ditt fall.

En vinnande approach

Något vi fått bekräftat under 2018 är att vår approach till utveckling funkar utmärkt för aktörer som vill bidra till att Smart City händer på riktigt under 2019. Den kan sammanfattas i följande enkla principer:

 • Gå snabbt från tanke till handling istället för att fastna i den perfekta planen. Det går inte att förutse alla möjligheter och begränsningar i teorin, utan det enda sättet att komma framåt är att prova projekt i liten skala (vi kallar det piloter/experiment). Och att snabbt gå från idé till första iteration.
 • Antalet piloter/experiment står i direkt relation till kvaliteten på det slutgiltiga resultatet. Det kan innebära att du som kommun eller sensornätsägare kör fem piloter parallellt, skalar upp en av dem, och lägger ner de fyra som inte ger tillräckligt värde. Vi tror att detta ger snabbare och bättre resultat än att köra en pilot, utvärdera den, köra nästa, utvärdera den osv. Detta är en filosofi som vi delar med många av de stora jättarna som Amazon, Google, Facebook och Spotify.
 • Varje pilot/experiment bör ha som uppgift att snabbt svara på frågan huruvida det är värt att bygga vidare i stor skala eller skrota. Piloter bör time-boxas med tydliga go/no-go-kriterier innan man kör igång. En tydlig flört med Lean Startup-metodiken som vi tror mycket på.

Hålet på marknaden

För att ytterligare bidra till att den smarta staden händer i större skala har vi de senaste månaderna jobbat på en experimentplattform som bygger just på våra grundprinciper ovan. Vi kallar den SenseView, och än så länge är det ett fåtal utvalda kunder som får tillgång till den. Under första kvartalet 2019 räknar vi med att kunna lansera den bredare mot alla Sveriges sensornätsägare! SenseView kommer sänka tröskeln att komma igång med ett antal IOT-piloter och möjliggöra snabbare insikter, snyggare demos och bredare uppslutning. Vår ambition är att detta ska ge dig som kund mer lönsamma projekt i förlängningen. En omfattande intervjuprocess under 2018 gjorde att vi hittade ett hål på marknaden, vilket har legat till grund för vår produkt SenseView.

  Vad händer 2019?

  Vi har under året återigen fått bekräftat att ”hardware is hard”. Att produktifiera hårdvara, speciellt när den innehåller elektronik och mjukvara, är en tidskrävande process som kräver många iterationer. Men vi gillar utmaningar så just därför kommer vi göra mer av detta 2019!

  Vi kommer även börja titta på ett av de kommande stora problemen för alla som placerar ut många sensorer i den smarta staden. Nämligen provisionering och positionering vid installation, samt service/lifecycle-management över tid. Detta går att lösa manuellt under piloter men vad händer när någon ska placera ut och provisionera 5000 sensorer? Vi vill tydligt bidra till FNs 17 globala utvecklingsmål och vill därför hjälpa våra kunder att ha full koll på all hårdvara som finns ute för att kunna plocka hem den vid behov.

   Vi driver utveckling tillsammans

   Stort tack till kunder under året som tillsammans med All Binary vågat investera i utveckling av den smarta staden: Affärsverken, Karlshamns Energi, Kalmar Energi, Wexnet, Bjärekraft, Karlskrona kommun, Vellinge Kommun och C4 Energi.

   Stort tack även till alla andra städer/kommuner/sensornätägare som varit ett värdefullt bollplank i att förstå vad vi bör fokusera på framåt. Samt till våra partners Stadshubbsalliansen, Blink Services och Telenor, som bidrar med en avgörande komponent (nätverket) för att den smarta staden ska hända i större skala. Vi ser fram emot många bra projekt ihop 2019.

   God jul och gott nytt år!

    Se tidigare inlägg för kategorin Senseview

    God Jul 2023

    God Jul, från oss alla på All Binary till er alla! Tack för ett fantastiskt 2023, nu samlar vi krafter och ser fram emot ett ännu bättre 2024

    SenseView

    Spännande nya användningsområden för Senseview i den uppkopplade staden

    Product DesignSenseview användningsområdenMed SenseView som motor springer flera av våra kunder...

    SenseView + ArcGIS (ESRI) integration

    All Binary gör integration mellan SenseView och ArcGIS för att enklare möjliggöra sensordata rakt in i de kommunala systemen.

    AR • AllBinary • Solution Provider • Systemintegration • All Binary

    Augumented Reality i SenseView

    Product DesignWOW-Demo i SENSEVIEWVi tycker det är viktigt att leva som vi lär. Därför fortsätter...

    Alphalab – vårt koncept för att accelerera tidig produktutveckling

    Är ni ett produktbolag (digitalt eller kombo fysisk produkt/digital koppling) som vill vidareutveckla eller nyutveckla en produktidé?

    Sensorer på livboj • AllBinary • Solution Provider • Systemintegration • All Binary

    Besök i Höganäs

    Besök i Höganäs – den smarta kommunen

    Lansering av SenseView Services

    All Binary renodlar vårt erbjudande och centrerar det kring vår experimentplattform SenseView.

    IOT inom svenskt jordbruk – en studie

    Johan har undersökt innovationspotentialen, hur IOT kan göra jordbruket mer hållbart. Det här var en del av All Binary.

    Nu lanserar vi SenseView

    SenseView finns till för att gapet mellan potentialen och nuläget ska kunna minska, gällande genomföra förbättringsprojekt med (IoT).

    Propeller Prize 2019 – resultat och lärdomar

    I förra veckan gick innovationstävlingen Stena Line Propeller Prize av stapeln i samband med Innovation Day i Karlskrona