Product Design

WOW-Demo i SENSEVIEW

Vi utvärderar ständigt om vår approach funkar på marknaden. Baserat på en färsk rapport från World Economic Forum, trendspaning från IoT World Congress och nya insikter från Cisco, kommer här några tankar om vad man som IoT-aktör bör ta hänsyn till under 2019. Som summeras i insikten att det finns en fördel att både göra som majoriteten (i vissa avseenden) och minoriteten (i andra).

 

En ny rapport från World Econonomic Forum specifikt relaterad till hur IoT kan göra världen bättre ger oss viktiga ledtrådar till vad och hur man som IoT-aktör (sensortillverkare, tjänsteleverantör, sensornätsägare mfl) bör prioritera under 2019.

Bidra till en bättre värld genom många små projekt

För vi vill väl alla verka för en bättre värld? Faktum är att rapporten visar att 84% av alla IoT-projekt har potentialen att bidra till att ett eller flera av FNs globala utvecklingsmål uppfylls. Vi på All Binary tog för ett år sedan ett strategiskt beslut att filtrera alla potentiella projekt genom de 17 FN-målen. Bidrar projektet positivt till en bättre värld är det värt att göra. Här är vi stolta över att alltså tillhöra majoriteten! Studien visar också att 95% av alla IoT-projekt är relativt småskaliga än så länge. Att börja smått, lägga ner det som inte funkar, och skala det som ger värde, verkar vara en vinnande approach.

Partnerskap, nya affärsmodeller och innovation factories

Övriga insikter från rapporten som stämmer bra med den approach vi valt är att

  • En nyckel för att få skala i IoT-projekt är att jobba med partnerskap. Enstaka bolag kan inte göra allt, och vi söker gärna samarbeten för att skapa större värde tillsammans. Detta är ett bra sätt att undvika den fragmentering (det finns tex över 400 IOT-plattformar att välja på) som just nu finns på marknaden.
  • Ett vinnande sätt att lansera nya IoT-produkter är att sälja dem ”as a service”. Detta stämmer bra överens med ett par olika nya sensorer vi kommer lansera under våren. Detta gör att risken minskar för kunden som enbart betalar för den tid man har värde och slipper göra stora investeringar i hårdvara och egna system upfront.
  • Stora företag som vill utveckla lösningar inom IoT behöver sätta upp ”innovation factories” internt eller jobba nära en extern innovationspartner. Att ha autonomi och kunna utveckla nya tekniska lösningar parallellt med den traditionella utvecklingsavdelningen är en nyckel här. Fler och fler stora företag identifierar sina ”innovation factories/labs” som en kritisk komponent i att framtidssäkra sitt erbjudande. Vi är glada att kunna erbjuda denna typen av tjänst som extern innovationspartner och har ett mycket spännande projekt igång i just denna roll. Utöver vårt multikompetenta utvecklingsteam har vi under 2018 utvecklat en innovationsprocess samlad under varumärket alpha lab.

Att tillhöra minoriteten – vad gör oss unika?

Extra glada är vi över att tillhöra minoriteten när det gäller ett par insikter från Cisco gällande varför 75% av alla IoT-projekt aldrig når skala.

  • Man tar inte höjd för förändringsledning och de ”mjuka” delarna (människor och processer) i ett utvecklingsprojekt. Vi valde tidigt att döpa vårt affärsområde inom IoT till Internet of Everything (för att inkludera just människor och processer) och såg till att ha kompetent personal även inom förändringsledning för att kunna erbjuda helheten redan från början till våra kunder. Detta blir viktigare och viktigare ju större ett projekt blir. En pilot går att köra med hjälp av ett par dedikerade individer, men vid skalning gäller det att ha majoriteten med sig. Och då är det ofta för sent att lappa ihop förtroende och kunskapsluckor för att förändra sin organisation.
  • Många IoT-projekt innebär en utmaning för den etablerade affärsmodellen som bolaget hittills tjänat sina pengar på. Att tidigt ta höjd för att en ny teknisk lösning och kräver nya sätt att ta betalt på verkar vara en nyckel för att kunna skapa fullskaliga IoT-projekt. Många innovationer utgör ett hot mot dagens ”kassakor”, men att aldrig ifrågasätta sina existerande lösningar är mer riskabelt i det långa loppet. Att tidigt i ett projekt affärsmodellera med tex Business Model Canvas och provtrycka prissättning och paketering mot riktiga kunder blir allt viktigare.

Se tidigare inlägg för kategorin Senseview

God Jul 2023

God Jul, från oss alla på All Binary till er alla! Tack för ett fantastiskt 2023, nu samlar vi krafter och ser fram emot ett ännu bättre 2024

SenseView

Spännande nya användningsområden för Senseview i den uppkopplade staden

Product DesignSenseview användningsområdenMed SenseView som motor springer flera av våra kunder...

SenseView + ArcGIS (ESRI) integration

All Binary gör integration mellan SenseView och ArcGIS för att enklare möjliggöra sensordata rakt in i de kommunala systemen.

AR • AllBinary • Solution Provider • Systemintegration • All Binary

Augumented Reality i SenseView

Product DesignWOW-Demo i SENSEVIEWVi tycker det är viktigt att leva som vi lär. Därför fortsätter...

Alphalab – vårt koncept för att accelerera tidig produktutveckling

Är ni ett produktbolag (digitalt eller kombo fysisk produkt/digital koppling) som vill vidareutveckla eller nyutveckla en produktidé?

Sensorer på livboj • AllBinary • Solution Provider • Systemintegration • All Binary

Besök i Höganäs

Besök i Höganäs – den smarta kommunen

Lansering av SenseView Services

All Binary renodlar vårt erbjudande och centrerar det kring vår experimentplattform SenseView.

IOT inom svenskt jordbruk – en studie

Johan har undersökt innovationspotentialen, hur IOT kan göra jordbruket mer hållbart. Det här var en del av All Binary.

Nu lanserar vi SenseView

SenseView finns till för att gapet mellan potentialen och nuläget ska kunna minska, gällande genomföra förbättringsprojekt med (IoT).

Propeller Prize 2019 – resultat och lärdomar

I förra veckan gick innovationstävlingen Stena Line Propeller Prize av stapeln i samband med Innovation Day i Karlskrona