HÅLLPLATSVERKTYGet som GER koll på alla aspekter

Mobilix är vårt nya ärendehanteringssystem för hållplatser. Byggt på lärdomar från tidigare versioner men med de senaste teknikvalen för datahantering och gränssnitt erbjuder vi trafikhuvudmän ett kraftfullt verktyg för att ha full koll på hållplatserna. Systemet ger snabbt användarna statusen på hållplatser och möjligheten att skapa arbetsordrar eller begära tillsyn. Ärenden skickas sedan direkt vidare till entreprenörer för verkställande och uppföljning görs direkt i samma gränssnitt.

MOBILIX HÅLLPLATSKARTA

Visualisering av stora datamängder på karta är en självklarhet i våra verktyg. Hållplatskartan ger en känsla för var hållplatserna ligger.

MOBILIX FILTERSET

Mobilix använder ett kraftfullt filtersätt för att skapa relevant underlag. Filtrera ut alla hållplatser i en viss geografisk zon, hållplatsklass eller som har en viss utrustning.

w

MOBILIX ÄRENDEHANTERING

Hantera arbetsordrar direkt i gränssnittet. Tre accessnivåer med olika gränssnitt och syften för såväl trafikhuvudmannen som utföraren. 

Z

MOBILIX TILLSYN

Både trafikhuvudmannen och utföraren kan skapa tillsynsplaner direkt i verktyget för att utföra regelbundna eller slumpmässiga kontroller av hållplatser.

MOBILIX RUTTPLANERING

Inför utförandet av tillsynsärenden skapar användaren en ruttplan för att  säkerställa att inga hållplatser missas. 

MOBILIX ANALYS

Utöver att hantera ärenden ger Mobilix analyser av genomförda ärenden för att över tid kunna förbättra och förfina arbetsflöden och ta bättre beslut. 

Mobilix mockup på iMac • AllBinary • Solution Provider • Systemintegration • All Binary
mobilix_allbinary_hallplatser_traffic

Vill du veta mer om MOBILIX? kontakta oss!

Kontakta oss för för mer information eller möjlighet till demo.

Mobilix mobilapp
Mobilix

KUNDER