IOT på riktigt

IoT är ofta synonymt med uppkopplade sensorer. Och detta är definitivt grunden. Men att koppla upp någonting är oftast bara första steget och därför tar vi ett bredare grepp och inkluderar processer och digitalisering när vi jobbar med IoT. Med vår plattform SenseView och IoT-expertis bidrar vi till smarta städer och fastigheter och låter behovsägare få full tillgång ett lättanvänt gränssnitt för att få ut maximalt värde av sina IoT-projekt.

SenseView är en komplett molnbaserad och horisontell IOT-plattform med stort fokus på användarvänlighet och processledningsstöd för att ge mer fart i IOT-projekt

BAKGRUND

Efter att ha jobbat som konsulter inom IOT under några år insåg vi att det saknades en oberoende, horisontell och lättanvänd plattform som låter respektive behovsägare själv förstå och jobba med sina uppkopplade sensorer och sin data 

Första versionen
av SenseView lanserades i
mars 2019.


Vi vidareutvecklar plattformen löpande för att möta de krav och utmaningar våra kunder ställs inför ju längre de kommer i sin IoT-resa

Visualisering av data

Att tillgängliggöra all ny sensordata som skapas så att vem som helst kan förstå och jobba med den är en av grundbultarna i SenseView. Kartgränssnitt, filterfunktioner och grafer gör datan lätt att förstå.

Automation

SenseView ger möjligheten att konfigurera regler, notiser och larm baserat på inkommande data för att slippa monitorera inkommande data manuellt.

Användarbehörighet

Att låta respektive behovsägare och användare jobba direkt i gränssnittet är ett viktigt steg för att minska flaskhalsar och öka ägarskapet. Med olika grupper av användare blir det enkelt att dela ut rätt behörigheter.

Processledning

SenseView ger projektledare inbyggt stöd för hur man bäst sätter upp och utvärderar genomförda IOT-projekt för att tidigt avgöra vad som ger värde och inte.

SenseView är molnbaserad vilket ger stora fördelar i säkerhet och möjlighet till ny funktionalitet sömlöst och all data lagras i Google Cloud inom EU.

Vi tillämpar en sk SaaS-modell där kunderna för en fast månadsavgift har fri tillgång till alla funktioner och inga begränsningar i antalet sensorer eller datamängd.

KOMPATIBILITET

SenseView är modulärt uppbyggd med adaptrar ”neråt” mot olika nätverksservrar såsom Actility, The Things Network, Netmore och NB-IOT. Men också ”uppåt” genom vårt öppna API som lätt integreras in i andra system och gränssnitt.

Vi bygger ständigt nya adaptrar mot olika sensorleverantörer för att ha stöd för alla tillämpningar och typer av sensorer som våra kunder vill använda. Ofta hjälper vi också till att utvärdera olika sensorer vid nya projekt.

 

 

Huvudsakliga kundsegment

SenseView används framförallt av Sensornätsägare och Fastighetsbolag, men även av utvecklingsbolag som vill experimentera med IoT

Sensornätsägare

Energi- och stadsnätsbolag med egna sensornät som möjliggör den smarta staden

Fastighetsbolag

Den smarta och uppkopplade fastigheten, ofta används SenseView i kombination med våra Wallpads och Viu-plattform.

Kundcase

Inspireras av hur våra kunder använder SenseView

Kunder

vänderenergi logga
vänderenergi logga
consid logga
wallenstam logga

Händelser för SenseView

Augumented Reality i SenseView

Augumented Reality i SenseView

Product DesignWOW-Demo i SENSEVIEWVi tycker det är viktigt att leva som vi lär. Därför fortsätter vi experimentera och testa nya teknologier för att...

Nu lanserar vi SenseView

SenseView finns till för att gapet mellan potentialen och nuläget ska kunna minska, gällande genomföra förbättringsprojekt med (IoT).