Product Design

Alphalab – vårt koncept för att accelerera tidig produktutveckling

Är ni ett produktbolag (digitalt eller kombo fysisk produkt/digital koppling) som vill vidareutveckla eller nyutveckla en produktidé?

Details

19 November, 2021

Kategori

SenseView

 

Med en kombination av maker culture / prototypande och produkt- och kundutvecklingsprocesser som Lean Startup har vi paketerat ett erbjudande vi kallar Alphalab. Här är några av de projekt som vi hittills jobbat med.

Vad skulle hända om fler insåg att produktutveckling handlar om att så snabbt som möjligt gå från Plan A till en plan som fungerar? För är det inte så att det som ofta verkar vara den perfekta planen, nästan aldrig överlever kontakten med verkligheten?

Detta är en av ”sanningarna” som ligger djupt i vårt DNA som bolag och genom att kombinera maker culture (att göra istället innan man sätter den perfekta planen) och leanstartupmetodik (att se till att det vi gör är baserat på ett verkligt kundbehov) har vi under ett antal år tagit idéer, både egna och andras, och provtryckt dem i verkligheten. I vissa fall har det gett upphov till helt nya produkter som nu finnas lanserade på marknaden. Men lika ofta har vi genom att prova en idé i verkligheten slagit ihjäl den snabbt och kostnadseffektivt och därmed sparat både tid, pengar och energi hos idébäraren. Vår approach för detta kallar vi ALPHALAB.

De senaste åren har vi byggt prototyper, koncept och produkter inom ett antal olika områden, ofta produkter som ligger i gränslandet mellan mjukvara och hårdvara (att vi har båda kompetenserna inhouse gör det extra smidigt). En komponent som är viktig i all produktutveckling är även att parallellt jobba med det som inom Lean Startup kallas kundutveckling, alltså att hela tiden säkerställa att det som utvecklas är förankrat i verkliga kundbehov och tidigt involvera potentiella kunder genom intervjuer och användartester. Här kommer några exempel på projekt vi byggt.

1. Grundat i ett problem bland Sydafrikanska/Namibiska bönder vars kor/djur ofta blev stulna eller försvann från sina betesmarker, fick vi 2016-2017 ett uppdrag av det brittiska bolaget DiAgri att bygga någon form av lösning för att övervaka djuren och skapa ett lättarbetat gränssnitt för visualisering. Ett typiskt projekt som involverade både hårdvara, sensorer och mjukvarugränssnitt. I ett par iterationer byggde vi en tagg som sätts i örat på kon, och som innehöll gps, accelerometer, radiokommunikation (LoraWAN), batteri och solceller. Vi började med att 3d-printa skalet och levererade ett antal prototyper till beställaren. Vi byggde även ett överskådligt gränssnitt för övervakning av djuren och möjligheten att sätta larm och geofencing. Lärdomarna om sensorer och nätverket LoraWAN var det som sedan låg till grund för affärsområdet IOE och flera andra alphalabprojekt. Lokaltidningens reportage finns här.

2. Med erfarenheten från DiAgri-projektet valde vi sedan att bygga lösningar för några lokala problem. På uppdrag av Karlskrona kommun som fram till 2018 manuellt mätte badtemperaturen på de största badplatserna, tog vi fram en lösning på liveuppdaterad badtemperatur. Med en boj köpt på biltema, temperaturprob i lång kabel och en radiomodul för att skicka datan trådlöst, sjösatte vi bara tre månader senare den första badtemperaturbojen med medföljande webbgränssnitt. Webbsidan som visade livebadtemperaturen ökade kommunens besöksiffror online markant sommaren 2018 med över 30 000 besök bara under juni månad. Vi fick även möjlighet att bygga liknande (fast en ny iteration med bättre hårdvara) bojar åt fler svenska sommarstäder som Karlshamn, Kristianstad, Kalmar, Båstad och Ängelholm. Idag är liveuppdaterad badtemperatur nästan ett krav för en seriös svensk sommarstad. Och även om vi har tagit ett steg tillbaka på att bygga hårdvaran då det nu finns mer massproducerade sensorer är det roligt att vi var med och bidrog till denna bestående ”trend”. Tidningsartikel här.

3. En liknande prototyp/koncept vi under 2019 jobbade fram var den uppkopplade livbojen. En enkel uppkopplad magnetsensor som ihopkopplad med vår IOT-plattform Senseview kunde berätta när livbojen var på vift. Just vår hårdvarulösning överlevde aldrig prototypfasen då Trygg Hansa inte tillätt sensorer som på något sätt kunde minska chansen att livbojen användes (då en fiskelina satt runt livbojen). Men andra lösningar med tryckknappar finns nu på flera ställen runtom i Sverige och räddar potentiellt liv. Roligt att återigen ha varit med och drivit på en förbättring i samhället.

4. En intern idé vi ville provtrycka 2019 var om det gick att bygga en affär kring 3d-printade smycken. Genom att ta ombord två studentteam ville vi också slå en annan fluga i samma smäll. Ett team togs från högskolan BTH (programvaruutvecklare/produktutvecklare) och ett från yrkeshögskolan Hyper Island (designers/affärsutvecklare) för att bryta de silos som under många år byggts upp mellan skolorna. Under tre månaders tid jobbade de ihop (och lärde av varandra) och prototypade fram konceptet/produkten ALVA. Inte heller denna produkt nådde marknaden men med vår alphalabprocess såg vi till att på tre månader provtrycka så många koncept baserat på 3d-printade smycken som möjligt. Tidningsartikel här.

5. På motsatta sidan av skalan hjälpte vi under flera års tid ett stort internationellt bolag bygga en smart och uppkopplad version av sin produkt. Med data kring när senaste inspektion genomfördes och livedata kring om produkten ändrats sedan dess, finns idag möjligheten att skapa en helt annan trygghet för köparen av denna livsviktiga produkt. Av sekretesskäl kan vi inte lämna ut varken bolag eller exakt lösning.

6. Med hjälp av en 3d-printad armbandsklocka med scannerfunktion byggde vi en prototyp åt ett annat stort svenskt industriföretag för att underlätta logistiken vid in- och utleverans av varor.

7. Under 2021 har vi agerat utvecklingsteam åt ett startupbolag har handlat om att med hjälp av smart mjukvara kunna bidra till att göra byggbranschen lite mer klimatneutral. Ett meningsfullt projekt där vi byggt både arkitektur, backend och gränssnitt.

8. Men det allra senaste projektet handlar om uppkopplade bikupor. Men mer om det i ett senare inlägg.

Vi tror mycket på kraften i att kombinera

  • snabba prototyper och iteration av lösningar med
  • kundintervjuer och metodik för att säkerställa att vi bygger lösningar på ett problem / behov som verkligen är värt att lösa

för att snabbare gå från idé till en färdig produkt! Vilken produktidé skulle du vilja realisera?

RELATERAD PRODUKT