Product Design

Nu lanserar vi senseview

Idag finns ett stort gap i många städer/kommuner/företag som vill genomföra förbättringsprojekt med uppkopplade sensorer (IoT). Gapet utgörs av skillnaden mellan vilka problem som kan lösas med ny teknologi (potentialen) och vad som faktiskt idag genomförs (nuläget). Många städer fastnar i planeringsstadiet och kommer inte vidare. Andra, som vill ligga i framkant, tvingas investera i storskaliga system och vertikala lösningar redan innan man hunnit prova om man får ut det värde man tror. SenseView finns till för att gapet mellan potentialen och nuläget ska kunna minska.

SenseView finns till för att gapet mellan potentialen och nuläget ska kunna minska.

För några månader sedan skrev vi om hur idén om SenseView kom till. Sedan dess har vi haft fullt fokus på att utveckla något baserat på dessa lärdomar. För knappt två veckor sedan släppte vi SenseView 1.0 till första kunden. Och förra veckan till ytterligare två.

Vision

SenseView kommer hjälpa städer experimentera med uppkopplade sensorer och data på ett nytt sätt. I ett lättanvänt kartbaserat gränssnitt ska det vara lätt att visa upp och dra slutsatser ur alla de piloter som körs i en stad. Oavsett inom vilket område, vilken typ av sensorer eller vilken typ av problem man försöker lösa. Vår vision är att SenseView ska hjälpa städer och industrier bli smartare för att kunna ställa om till ett mer hållbart sätt att jobba med förbättrad miljö och tryggare invånare/kunder som effekt.

Roadmap

I roadmappen för SenseView finns att digitalisera den experimentprocess som vi idag hjälper kunderna med manuellt. Att redan i plattformen kunna sätta upp ett antal hypoteser för varje experiment och testa dessa under experimentens gång, sätta en tidsram och ha ett strukturerat sätt att utvärdera när pilottiden är slut. För att kunna ta beslut på om det är något som bör göras i stor skala direkt, pausas tills kostnaden kommer ner, eller läggas ner. Att lägga ner ett projekt efter pilotfasen är i våra ögon inget misslyckande utan en naturlig konsekvens av att man experimenterar mer.

”If you double the amount of experiments you run per year, you double the inventiveness and end results” Jeff Bezos, Amazon.

Tankesättet att det är städer och företag som vågar experimentera mer som bli mest framgångsrika i längden delar vi med några av världens mest framgångsrika bolag. Detta är något vi försöker sprida bland Sveriges allt smartare städer! Att jobba smart handlar både om att utnyttja ny teknologi och se över sina processer för nyutveckling!

Vi tror så mycket på värdet av en experimentplattform att vi nu bjuder alla nya kunder på första månaden utan bindningstid. Vilka problem/behov tror du skulle kunna lösas med uppkopplade sensorer?

Se tidigare inlägg för kategorin Senseview

God Jul 2023

God Jul, från oss alla på All Binary till er alla! Tack för ett fantastiskt 2023, nu samlar vi krafter och ser fram emot ett ännu bättre 2024

SenseView

Spännande nya användningsområden för Senseview i den uppkopplade staden

Product DesignSenseview användningsområdenMed SenseView som motor springer flera av våra kunder...

SenseView + ArcGIS (ESRI) integration

All Binary gör integration mellan SenseView och ArcGIS för att enklare möjliggöra sensordata rakt in i de kommunala systemen.

AR • AllBinary • Solution Provider • Systemintegration • All Binary

Augumented Reality i SenseView

Product DesignWOW-Demo i SENSEVIEWVi tycker det är viktigt att leva som vi lär. Därför fortsätter...

Alphalab – vårt koncept för att accelerera tidig produktutveckling

Är ni ett produktbolag (digitalt eller kombo fysisk produkt/digital koppling) som vill vidareutveckla eller nyutveckla en produktidé?

Sensorer på livboj • AllBinary • Solution Provider • Systemintegration • All Binary

Besök i Höganäs

Besök i Höganäs – den smarta kommunen

Lansering av SenseView Services

All Binary renodlar vårt erbjudande och centrerar det kring vår experimentplattform SenseView.

IOT inom svenskt jordbruk – en studie

Johan har undersökt innovationspotentialen, hur IOT kan göra jordbruket mer hållbart. Det här var en del av All Binary.

Propeller Prize 2019 – resultat och lärdomar

I förra veckan gick innovationstävlingen Stena Line Propeller Prize av stapeln i samband med Innovation Day i Karlskrona

Insikter från The Things Conference 2019

All Binary är nyss hemkomna från The Things Conference i Amsterdam, en mässa som anordnas av The Things Network och deras samarbetspartners.