Analysverktyg för trafikutveckling

IWA3 används av trafikutvecklare och planerare för att skapa infrastrukturunderlag och se resenärsstatistik för att kunna förbättra kollektivtrafiken på sikt. Verktyget ger en unik visualisering av “data på karta”. Användarna utforskar data som demografi och pendling över hela Sverige. Det är möjligt att ta fram specifik data för en ort eller rita ut egna områden för att skapa underlag för förändringar av linjer och hållplatser. IWA3 ger enkla visualiseringar och gör beräkningar i stora dataset.

IWA3 Pendling

Visualisera information från Statistiska Centralbyrån för att utforska pendlingsmönster i din region. Pendlingsmönster finns för ort till ort, kommun till kommun och mellan län.

IWA3 Demografi

Analysera och dra slutsatser utifrån information om var invånare bor och arbetar. Ta fram demografiska dataunderlag för orter, kommuner, län, kring busshållplatser och längs linjer för att se var invånare bor och arbetar.

IWA3 Anslag

Anslag hjälper trafikplanerare och marknadsavdelningar informera resenärer om tillfälliga omledningar eller andra förändringar av kollektivtrafiken.

IWA3 Realtidskarta

Realtidskartan är en karta med alla bussar i omlopp. Bussarna rör sig i realtid på kartan samtidigt som det går att se detaljerad information för varje buss.

IWA mockup på iMac • AllBinary • Solution Provider • Systemintegration • All Binary
iwa3_allbinary_anslag_pendling_demografi

 Vi berättar gärna mer om hur din organisation kan bli bättre med IWA3.

Kontakta oss för för mer information eller möjlighet till demo.

KUNDER