Sensornätsägare

Mer fart i IOT-satsningen

Senseview utvecklades som ett direkt svar på att många svenska energi- och stadsnätsbolag började bygga egna sensornät. För att få lönsamhet i investeringen i ett sensornät handlar det om att kunna omsätta IOT-idéer till verklighet och stor skala på ett så smidigt och snabbt sätt som möjligt. Oavsett om det handlar om interna projekt eller ihop med kunder. Det är detta problem Senseview löser.

 

Senseview ger allt ni behöver för att komma igång eller accelerera ert arbete med IOT. I verktyget jobbar behovsägarna (interna eller externa) direkt med alla sina IOT-projekt. Lika delar IOT-plattform och projektledningsverktyg med en kärna specifikt utvecklad för stora och komplexa datamängder från uppkopplade sensorer. Många kunder använder Senseview som sin enda IOT-plattform men möjligheten finns även att använda den fulla funktionaliteten parallellt med en existerande plattform om ni redan har ett ställe där ni lagrar all data. Verktyget är horisontellt och helt fristående, dvs det finns ingen begränsning på vilken typ av sensorer ni kan jobba med.

Vår erfarenhet säger oss att man genom ett antal väl valda experiment och piloter hittar det optimala sättet att lösa era egna och era kunders behov och problem. Med utvecklingsprocesser lånade från de snabbast växande bolagen i världen och lång erfarenhet av IOT är vi angelägna om att bidra till att tillsammans med er bygga ett smartare samhälle.

Vi erbjuder SenseView as a Service, dvs till en fast månadskostnad oavsett hur många projekt ni jobbar med för att ni som kund ska få en transparens i vilken investering ni gör. Vi tror så mycket på verktyget och värdet det kan ge att vi aldrig binder någon i långa avtal och drivs av att värdet ska vara många gånger högre än er investering. 

Behöver ni inspiration?

De bästa idéerna finns oftast antingen inom er egna organisation eller hos era kunder. Vi förespråkar alltid att börja i ett verkligt problem eller behov inför att ni startar en ny IOT-pilot för att iterera er fram till en optimal lösning. Ibland genomför vi inspirationsföreläsningar kombinerat med workshops med målet att fånga upp potentiella problem och behov att lösa. I andra fall har våra kunder redan potentiella projekt klara och kanske redan startade i liten skala. Vanliga projekt bland våra sensornätsägarkunder är

Uppkopplade el- eller fiberskåp för att övervaka dörrar och temperatur

Uppkopplade soptunnor eller containrar

Närvarosensorer i mötesrum för att mäta nyttjandegrad

Dörrsensorer på säkerhetsdörrar som bör vara stängda

Olika IOT-projekt tillsammans med de största kunderna såsom fastighetsbolag eller kommuner

Nivåmätning av vattendrag, avlopp, tankar eller andra kärl

GPS-sensorer på värdefulla objekt

Fuktsensorer med tillhörande larm vid läckor

Vill du veta mer om Senseview eller ha hjälp med IOT-utrullningen?

Hör av er så hjälper vi till

Ett komplett IOT-verktyg

Senseview används som såväl projektledningsverktyg och beslutsstöd som IOT-plattform och erbjuder en allt-i-ett-lösning för er som driver små eller stora IOT-projekt. Vill ni också nå mer mätbara resultat och gå snabbare från idéer till storskaliga projekt? Följande funktioner finns (vi bygger löpande på med fler)

Livekarta med möjlighet till anpassning av hur ni vill att era sensorer ska visualiseras.

Branding med er logga för proffsiga demos inför kunder, partners och internt.

Processtöd och projektöversikt där ni får stora delar av det iterativa och användardrivna arbetssättet på köpet för bättre fart i era projekt.

Regelmotor för att automatisera åtgärder baserat på sensordata.

Grafer över historisk sensordata per sensor.

IOT-plattform byggd på Google Cloud där datan lagras säkert på servrar inom EU.

Integrationer mot de vanligaste nätverksservrarna för LoRaWAN.

Öppen för integration mot alla typer av sensorer.

Automatisk notifiering när en ny sensor som inte konfigurerats upp skickar data.

Enkel konfigurering av nya sensorer och lagring av metadata (såsom position).