Product Design

Senseview användningsområden

Med SenseView som motor springer flera av våra kunder vidare och löser problem i den smarta och uppkopplade staden. Traditionella IOT-tillämpningar som uppkopplade badvatten, parkeringar och sopkärl var hett för fyra år sedan

Details

27 Okt, 2022

Kategori

SenseView

Sensorer

Användningsområden för SenseView i den uppkopplade staden

Idag är det mer eller mindre standard i de städer som satsat inom IOT. Så vi tycker det är roligt att se nya typer av tillämpningar där verkliga problem och behov kan lösas. Med hjälp av relativt enkla sensorer och Senseviews regelverk för larm och vyer för historisk data öppnas möjligheterna upp. Här får du några exempel som kanske kan inspirera till nytänk kring vad IOT kan innebära för den smarta, uppkopplade staden.

Uppkopplade medicinkylar

Höganäs Energi vågar tänka nytt och satsar vidare. Ett av de senaste projekten som redan gett stora värden är uppkopplade medicinkylar hos Höganäs omsorg. Man började med en pilot och ett fåtal kylar för att påvisa värdet och kommer fortsätta utöka med fler då experimentet fallit väl ut. Det är framförallt temperaturen i medicinkylarna som man vill ha koll på. Med Senseviews regelmotor för larm vid höga temperaturer, samt vyer för historisk data kan avvikelser upptäckas lättare vilket i förlängningen ger en säkrare medicinhantering.

Dörrsensorer äldreboenden

Hur undviker man 100-åringen som försvann i verkligheten? Kanske genom att sätta magnetsensorer på ytterdörrarna som inte ska öppnas när personal inte är närvarande? I Höganäs körde man även detta projekt som en pilot på ett äldreboende. Sensorerna larmade vid ett fåtal tillfällen men personalen vidtog inga åtgärder som resultat av larmen. Därför är detta ett projekt man inte kommer skala upp i dagsläget. Precis som i flera andra fall vi varit med om är det alltså inte tekniken (sensorerna) eller plattformen som begränsar värdet, utan den mänskliga faktorn och ”processförändringen” som krävs för att få full nytta av lösningen. Även detta fall är intressant just ur perspektivet att det ofta är de ”mjuka” delarna som process och förändringsledning som krävs för att få full nytta av ett IOT-projekt.

SenseView

När är det dags att vattna?

I början av året höll vi på All Binary en inspirationsworkshop över video som en del i en IOT-dag anordnad av Bjärekraft med deltagare från Båstads och Ängelholms kommun vilket har resulterat i flera nya projekt. Bjärekraft är en av våra ”äldsta” kunder och användare av Senseview. Flera fotbollsplaner och träd har utrustats med fuktsensorer för att veta när det är dags att vattna (och när man inte behöver vattna). Ett viktig led i att hushålla med vattnet i kommunerna och även öka trädens och gräsets livskraft.

Koll på värdefulla museiföremål

På Järnvägens Museum i Ängelholm finns flera värdefulla föremål som är känsliga för fukt och temperaturstörningar. Genom några enkla sensorer kan nu museets personal säkerställa att föremålen mår bra utan att övervaka manuellt. Det ger också en trygghet till föremålens ägare i de fall där museet inte äger sina utställningsobjekt. Temperatursensorer kan alltså användas på fler områden än badvatten även om Bjärekraft var tidigt ute med just liveuppdaterad badtemperatur och denna snygga widget som bygger på Senseviews API.

För en mer inblick i andra projekt som en av våra mest aktiva kunder Höganäs Energi kör, läs här.

Se tidigare inlägg för kategorin Senseview

God Jul 2023

God Jul, från oss alla på All Binary till er alla! Tack för ett fantastiskt 2023, nu samlar vi krafter och ser fram emot ett ännu bättre 2024

SenseView + ArcGIS (ESRI) integration

All Binary gör integration mellan SenseView och ArcGIS för att enklare möjliggöra sensordata rakt in i de kommunala systemen.

AR • AllBinary • Solution Provider • Systemintegration • All Binary

Augumented Reality i SenseView

Product DesignWOW-Demo i SENSEVIEWVi tycker det är viktigt att leva som vi lär. Därför fortsätter...

Alphalab – vårt koncept för att accelerera tidig produktutveckling

Är ni ett produktbolag (digitalt eller kombo fysisk produkt/digital koppling) som vill vidareutveckla eller nyutveckla en produktidé?

Sensorer på livboj • AllBinary • Solution Provider • Systemintegration • All Binary

Besök i Höganäs

Besök i Höganäs – den smarta kommunen

Lansering av SenseView Services

All Binary renodlar vårt erbjudande och centrerar det kring vår experimentplattform SenseView.

IOT inom svenskt jordbruk – en studie

Johan har undersökt innovationspotentialen, hur IOT kan göra jordbruket mer hållbart. Det här var en del av All Binary.

Nu lanserar vi SenseView

SenseView finns till för att gapet mellan potentialen och nuläget ska kunna minska, gällande genomföra förbättringsprojekt med (IoT).

Propeller Prize 2019 – resultat och lärdomar

I förra veckan gick innovationstävlingen Stena Line Propeller Prize av stapeln i samband med Innovation Day i Karlskrona

Insikter från The Things Conference 2019

All Binary är nyss hemkomna från The Things Conference i Amsterdam, en mässa som anordnas av The Things Network och deras samarbetspartners.