Experiment, prototyper och processledning

Alphalab är vår benämning på alla experiment, prototyper och tillhörande processledning som vi genomför både internt och tillsammans med kunder på konsultbasis. Ibland hjälper vi stora industribolag med nyutveckling av produkter, och ibland agerar vi utvecklingsteam åt startupbolag.

Vi kombinerar maker culture med utvecklingsmetodik som lean startup för att snabbt gå från kundproblem till produktifiering. I praktiken innebär det prototypande kombinerat med affärsutveckling för att på så kort tid som möjligt förkasta eller verifiera de intiala hypoteserna