Illustration till data på karta • AllBinary • Solution Provider • Systemintegration • All Binary

Detta är All Binary

Vi är ett kreativt ingenjörsbolag som drivs av att förenkla interaktionen mellan människor och komplexa hård- och mjukvarusystem. Våra kunder finns främst inom trafik-, energi- och fastighetsbolag där vi utvecklar och säljer produkter som hjälper till att förenkla vardagen för deras kunder och användare. Djupt i våra gener finns en Maker Culture och tro på öppenhet som gör oss mycket snabbfotade och möjliggör anpassningar av våra produkter till nya trender och standarder.

En BRED PRODUKTPORTFÖLJ MED SYNERGIEFFEKTER

Under åren har vi byggt upp en produktportfölj riktad mot kundsegmenten kollektivtrafik, energi/stadsnätsbolag och fastighetsbolag. Sedan starten har organisk utveckling varit fokuset och tillväxten har skett helt utan externt kapital tack vare att vi löst riktiga och värdefulla problem åt våra kunder. Vi har gått med vinst sedan 2011 och har därmed kunnat finansiera all utveckling och expansion själva, vilket ger oss friheten att utveckla och lansera produkter vi verkligen tror på. Vi jobbar fortfarande med utvalda industribolag och startupbolag på konsultbasis.

All Binary består av ett seniort mjukvaruteam med expertis inom arkitektur, back-end, front-end, UX, big data, förändringsledning och elektronisk hårdvara. Genom en iterativ kundnära process jobbar vi ständigt med hårdvaruprototypande och digital produktutveckling. 

Våra affärsområden och produkter befruktar varandra och synergieffekterna mellan våra olika erbjudanden är en av våra största tillgångar numera. Mångfalden av produkter och projekt är en starkt bidragande orsak till att vår personal gillar vad de gör och att vi håller oss i teknisk framkant. 

produkter

Nöjda kunder

Pågående Konsultprojekt

Lönsamma år i rad

”Kulturen på All Binary är helt unik. Högt till tak, inga hierarkier, stor autonomi, ambitiösa kollegor, omväxlande kundprojekt och förmånen att få utveckla egna produkter”

Christian Malmström, Produkt- och förändringsledare 

Jobba med oss

Vår ambition är att det vi gör ska vara kul, inspirerande och något som tillför energi snarare än tvärtom. Därför är det viktigt för oss att hålla fast vid ett antal principer för att må bra både på jobbet och fritiden. Vi har en kultur där vi litar på varandra och lämnar stort utrymme till eget ansvar och flexibilitet. Trots att teamet är delvis distribuerat har vi en härlig sammanhållning och träffas regelbundet för strategisessioner på kontoret och för roliga gemensamma aktiviteter utanför kontoret.