DATA på KARTA

Vi tror att kollektivt resande är en nyckel för att nå de miljörelaterade hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Därför har vi de senaste tio åren jobbat för att tillhandahålla Sveriges kollektivtrafikhuvudmän med mjukvara och kartgränssnitt för planering, visualisering, analys och utveckling. Vår breda produktportfölj i ständig förändring hjälper trafikutvecklare, trafikplanerare, kundtjänstmedarbetare och ledningsgrupper ta bättre beslut och skapa ett konkurrenskraftigt alternativ till ensamresande.

Mobilix är vårt nya ärendehanteringssystem för hållplatser. Byggt på lärdomar från tidigare versioner men med de senaste teknikvalen för datahantering och gränssnitt erbjuder vi trafikhuvudmän ett kraftfullt verktyg för att ha full koll på hållplatserna. Systemet ger snabbt användarna statusen på hållplatser och möjligheten att skapa arbetsordrar eller begära tillsyn. Ärenden skickas sedan direkt vidare till entreprenörer för verkställande och uppföljning görs direkt i samma gränssnitt.

mobilix_allbinary_hallplatser_traffic
iwa3_allbinary_pendling_demografi_anslag

IWA3 används av trafikutvecklare och planerare för att skapa infrastrukturunderlag och se resenärsstatistik för att kunna förbättra kollektivtrafiken på sikt. Verktyget ger en unik visualisering av ”data på karta”. Användarna utforskar data som demografi och pendling över hela Sverige. Det är möjligt att ta fram specifik data för en ort eller rita ut egna områden för att skapa underlag för förändringar av linjer och hållplatser. IWA3 ger enkla visualiseringar och gör beräkningar i stora dataset.

NTD är verktyget som underlättar övergången till alltmer anropsstyrd trafik. Vi tror att detta är en förutsättning för att kollektivtrafiken ska vara relevant även i framtiden. Det handlar även om att hantera sjukresor, kollektiva resor på landsbygden eller resor inom olika kommunala förvaltningar. Tack vare NTD kan våra kunder att se, planera och effektivisera sin anropsstyrda trafik.

iwa3_allbinary_anslag_pendling_demografi
allpay_betalsystem_bob_integration_allbinary

AllPay är vårt enda verktyg som inte har ett gränssnitt. Genom en komplex systemintegration som en spindel i nätet skapar AllPay möjlighet att integrera olika betalsystem och faktureringssystem för att möjliggöra företagsresor och automatisk fakturering utan manuellt arbete. 

KUNDER

Händelser från TRANSPORT

Mobilix Mobilapp!

Mobilix Mobilapp!

Omskrivning av Mobilix MobilApp blir verklighet! Nu omvandlar utvecklarteamet för AllBinary Transport mobilappen från APK till PWA!

Anslag 2.0

Anslag 2.0

Ett rejält omtag om ANSLAG 2.0 sker just nu! Vi plockat in ny funktionalitet på kunders begäran. En stor systemuppdatering görs av All Binary

Mobilix Mobilapp

Mobilix Mobilapp

Mobilix Mobiluppdatering med systemuppdateringar och förbättringar i backend har genomförts av All Binary och levererats till användarna!

DPK2023

DPK2023

Nu är det äntligen dags för DPK2023, Transport All Binary. Välkomna! Vi presentera nyheter för våra systemapplikationer med mera!

Nytt Gränssnitt IWA3

Nytt Gränssnitt IWA3

Nytt användargränssnitt släppt i IWA3. All Binary har vidareutvecklat och tagit fram ny funktionalitet.

INsight

INsight

INsight – en visuell förståelse av pendlingsmönster & demografi över hela Sverige. En proudkt av All Binary Transport.

AllPay Betalväxel & Avstämningsmotor

AllPay Betalväxel & Avstämningsmotor

PRESS RELEASE ALLPAY Betalväxel & Avstämningsmotor med trafikportalNu har vi tagit vår största affär hittills 💪🙂. 6 län i norra Sverige kommer att använda vår betalplattform AllPay för att kunna fakturera för kollektivtrafikresor.Details 2023-05-09Kategori Se fler...