Transport

Att resa tillsammans har aldrig varit viktigare

För att kollektivtrafiken skall locka så många resenärer som möjligt krävs nya digitala verktyg. Vi underlättar analys och planering av kollektivtrafiken genom att visualisera data från realtidssystem och biljettsystem samt skapar verktyg för inventering av hållplatser och ärendehantering.

Våra tjänster Kontakta oss

Analys

Vi utvecklar algoritmer och databasscheman för att hitta mönster eller utliggande datapunkter i dataset.

Ärendehantering

Med ett ärendehanteringssystem effektiviserar man arbetsflödet och kan skapa automatiska processer.

Verktyg

Verktyg som underlättar tillfällig omledning av kollektivtrafik, skapar mervärde i form av miljörapporter till kunder eller kartverktyg för Särskild Kollektivtrafik.

Skylthantering

Skylthantering handlar om så mycket mer än att visa reklam på en skärm, till exempel att visa tidtabeller, mat och shopping.
  • h
  • h
  • h
  • h
  • h
  • h

Trafik som skall passa flera kräver noggrann planering

Oavsett om det gäller kollektivtrafik eller samåkning, tror vi att vi behöver resa mer tillsammans. Både för miljöns och samhällsekonomins skull. Mer kollektivt resande minskar trängseln i trafiken och behovet av parkeringsplatser. Dessutom kan utsläppen reduceras.
Vi älskar utmaningar och vår vilja att förbättras och utvecklas ökar hela tiden. Era problem som kräver digital lösning är vår angelägenhet.
All Binary brinner för resandet tillsammans – och vi har utvecklat system som skall underlätta för Er som arbetar med kollektivtrafik. Det kan gälla planering, analys av insamlad data, realtidskartor, miljörapporter och verktyg som kan användas för underhåll av hållplatser och hårdvara.