Product Design

IRL-Besök i Höganäs

Det är en blåsig höstdag. Efter att ha lämnat barnen på skolan styr jag bilen rakt över landet från Karlskrona mot den andra kusten där en av våra mest aktiva Senseviewkunder, Höganäs Energi, har bjudit in till en rundvisning och fysiskt möte. 

IRL-besök i Höganäs – den smarta kommunen

Det är nästan lite exotiskt att kunna träffas på riktigt efter att ha jobbat ihop under nästan två års tid med videomöten som enda alternativ. Det känns, trots att vi aldrig träffats IRL, som att jag känner de två eldsjälarna Agnes och Anders relativt bra. Men vi inser efter ett ännu mer exotiskt handslag att vi faktiskt aldrig träffats på riktigt.

Efter att ha genomfört sin första IOT-pilot under 2018, uppkopplade badtemperatursensorer, är jag nyfiken på vad som fick dem att börja med IOT från första början. Agnes berättar att de fick mycket inspiration av Helsingborg stad, Pingday och Stadshubbsalliansen. Och att de första projekten därför blev kopior på idéer från just Helsingborg och andra medlemmar i stadshubbsalliansen. Badtemperatur och uppkopplade livbojar. Höganäs använde initialt enbart sensorer från Sensefarm och enklare gränssnitt för att jobba med sensordatan. Men med Senseview öppnade sig möjligheten att jobba med alla typer av sensorer från olika fabrikat.

När Agnes och Anders berättar om sina projekt slås jag av insikten att en viktig komponent för att lyckas med IOT och den smarta staden är att man har eldsjälar som inte är rädda för att rent handgripligen åka ut och skruva, modifiera och fixa med de sensorer som sätts ut under diverse olika piloter. Verkligheten är oftast annorlunda i praktiken än i teorin och specifikationer på såväl gateways som sensorer behöver provtryckas IRL. Därför blir experimenterande och att pilota lösningar så avgörande för att lyckas med IOT på riktigt. Även den bästa planen överlever sällan mötet med verkligheten!

Uppkopplade livbojar är ett bra exempel. Trots att Höganäs byggde vidare på lärdomar från Helsingborg har man flera gånger fått åka ut och modifiera och byta livbojsfästen, tryckknappar och stärka upp nätverket för att bygga ett robust system som går att lita på. Och hade man inte pilotat med ett fåtal livbojar först och testat lösningen tills den fungerade hade nästa steg blivit svårt. Höganäs kommun har traditionellt rondering på livbojar en gång i veckan under sommarhalvåret och med hjälp av en enkel tryckknapp uppkopplad till en Loramodul kan man nu stoltsera med att det som 2019-2020 var en pilot med fyra livbojar nu nått skala och från och med sommaren 2021 50 uppkopplade livbojar. Agnes och Anders har med sitt arbete skapat möjligheter till riktig besparing av såväl miljö som tid och kanske, om olyckan är framme, liv. Nästa nivå i livbojsprojektet är att jobba med de mjuka delarna som att ändra nuvarande arbetsprocesser och att snabba upp tiden från nerplockad till återställd livboj genom smart användning av Senseviews regelmotor och tydligare ansvarsområden inom kommunen. 2022 är förhoppningen att ronderingen helt ska kunna försvinna och att återställningstiden radikalt ska ha minskats.

Andra intressanta projekt är nivåmätare i de bassänger som finns under transformatorstationer. När det regnar samlas vatten där, och om en bassäng svämmar över kan ge negativ miljöpåverkan. Med hjälp av uppkopplade nivåmätare och Senseviews regelmotor går larm ut när nivåerna blir farligt höga, för att möjliggöra att man åker ut och tömmer bassängen på berörd transformatorstation. Även här har manuell rondering varit lösningen tidigare. Just övervakning av kritisk infrastruktur är ett väldigt vanligt case bland Senseviews kunder och i Höganäs är fiberstationerna numera utrustade med temperatursensorer som varnar om det finns risk för överhettning.

Solen kikar fram medan vi strosar genom Höganäs centrum och jag får bevis på ytterligare framåtanda och nytänk varje gång vi passerar ett elskåp som dekorerats med lokala konstnärers alster efter en tävling anordnad av Höganäs Energi och kommunen där lokalbefolkningen fått rösta på sina favoritmotiv från lokala konstnärer. De vackra elskåpen är ett sätt att levandegöra såväl stadens historia som kreativa näring.

Under vår promenad längs den nya gågatan i centrum vet jag att vi blir övervakade. Kommunen har nämligen för att mäta hur människor rör sig utrustat stadskärnan med diverse rörelsesensorer och besöksräknare. I dagsläget är det för att kunna analysera data i efterhand och se vilka stråk som utkristalliserar sig men när väl datan finns, kan den säkert ligga till grund för mer avancerade analyser. Jag tänker direkt på att detta är data som borde kunna ligga till grund för mer nyanserade hyresnivåer bland butikerna längs gågatan. På norra delen av Kullahalvön mäter samma typ av sensor hur och när vandringslederna används.

Biblioteket har bytt ut sin tidigare dyra lösning för att räkna antalet besökare mot en enkel LoraWAN-sensor. Skottkärror med planterade blommor som tidigare haft en tendens att få fötter är sedan något år tillbaka utrustade med små GPS-sensorer, vilket verkar ha gett effekt på hur ofta de försvinner. Man mäter markfukt på ett ett antal ställen för att både få insikter för att kunna styra bevattning och även ha koll på hur de varierande områdena (stadsmiljö, tallskog, lerig mark, sandig mark, stenig mark) på Kullahalvön beter sig vid nederbörd. Jag slås återigen under vår promenad av tanken att det bara är fantasin som sätter gränser för vilka tillämpningar, behov och problem man med enkla medel och ett par eldsjälar kan hitta lösningar på.

Efter att 2018 fått mycket uppmärksamhet lokalt för sina badtemperatursensorer där allmänheten ringde in även under vintern när något inte fungerade, kom Höganäs Energi igång ordentligt precis innan pandemin under vinter/vår 2020. Det var då Senseview kom in i bilden. “Vi hade gjort några provskott med Sensefarm och enklare gränssnitt, men vi letade efter ett bättre sätt att visualisera och jobba med alla de IOT-idéer vi hade. Senseview blev en nyckel i att kunna realisera de projekten vi ville”, summerar Agnes.

Jag är såklart nyfiken på vad som varit Höganäs Energis framgångsfaktorer. Agnes berättar. “Vi har varit ett litet team, med hög autonomi utan långa beslutsvägar. Fördelen med en liten kommun är att de också är villiga att testa nya saker. Och vi har medspelare inom kommunen som också inser vikten av att testa saker i verkligheten och inte fastna i långa planeringsprojekt. Vi började med beprövade pilotprojekt från bla Helsingborg och fick därför en flygande start. En viktig faktor har varit att kunna bolla idéer med andra medlemmar i Stadshubbsalliansen. Vårt lilla team har krävt att vi alla har varit tvungna att själva åka ut och fixa med sensorer och gateways som inte fungerat vilket har gjort att vi lärt oss väldigt mycket om hur allt fungerar i verkligheten.”

Men några problem måste väl även ni har stött på längs vägen?

Agnes fortsätter, “Vi har haft lite problem med livbojar som sitter dåligt så vi har fått byta fästena på vissa. Några parkeringssensorer som vi testade fungerade inte riktigt som vi ville. Och så vill vi få ännu snabbare återställning av livbojar nu när vi har livedata. När det blir lite skala på projekten kommer ibland ansvarsfrågan upp. Och även frågor om vem som äger datan. Men de flesta problemen har vi hittat lösningar på än så länge.

Jag frågar Agnes hur hennes syn på IOT har förändrats under de senaste tre åren? Hon summerar det med ett ord. “Mycket! Jag visste inget om detta från början. Men jag är imponerad över hur mycket man kan göra. Vi har lärt oss att timing är viktigt. Och vi tror att IOT kan vara en nyckel för att leva mer hållbart om vi också ändrar våra levnadsmönster nu när vi har mer data. Baksidan av IOT är att det ibland kan kännas läskigt när man tänker på att vi samlar in och har ansvar för en massa data.”

Stadsvandringen är slut och vi är tillbaka på kontoret och jag ber Agnes och Anders summera sina stora lärdomar.

“Man måste testa saker i verkligheten. Det är bara att köra och se till att skapa möjligheter för att våga misslyckas, testa igen och initialt investera både pengar och tid utan att man vet slutresultatet. En viktig komponent är att våga fråga om hjälp och hitta partners istället för att göra allt själva. Oftast gillar andra att lära ut och dela med sig av lärdomar. Att våga göra fel är viktigt för det lär man sig också av.

Hur ser ni på framtiden och var är ni om fem år?

“Antagligen kommer man ha med IOT och digitalisering som en mer naturlig del redan från början i nya projekt. Tror att vi kommer ha ett mer allmännt digitalt tänk och vi tror att vi kommer se fler uppkopplade hem vilket öppnar upp marknaden för IOT även mot privatpersoner för oss som energibolag.”

Med ny el i bilbatteriet och med hög energi från mötet med Agnes och Anders, kör jag vidare för ytterligare ett kundmöte och avslutningsvis ett sent besök på ett av Höganäs finaste områden Kullaberg för en lång och blöt löprunda med pannlampa. När jag framåt natten parkerar bilen hemma i garaget igen och reflekterar över dagen är den bestående känslan glädje över att det som 2018 började som en idé och som våren 2019 lanserades som Senseview, faktiskt idag gör riktig nytta och bidrar till att våra kunder med sina projekt bidrar till uppfyllandet av FNs hållbarhetsmål.

Se tidigare inlägg för kategorin Senseview

God Jul 2023

God Jul, från oss alla på All Binary till er alla! Tack för ett fantastiskt 2023, nu samlar vi krafter och ser fram emot ett ännu bättre 2024

SenseView

Spännande nya användningsområden för Senseview i den uppkopplade staden

Product DesignSenseview användningsområdenMed SenseView som motor springer flera av våra kunder...

SenseView + ArcGIS (ESRI) integration

All Binary gör integration mellan SenseView och ArcGIS för att enklare möjliggöra sensordata rakt in i de kommunala systemen.

AR • AllBinary • Solution Provider • Systemintegration • All Binary

Augumented Reality i SenseView

Product DesignWOW-Demo i SENSEVIEWVi tycker det är viktigt att leva som vi lär. Därför fortsätter...

Alphalab – vårt koncept för att accelerera tidig produktutveckling

Är ni ett produktbolag (digitalt eller kombo fysisk produkt/digital koppling) som vill vidareutveckla eller nyutveckla en produktidé?

Lansering av SenseView Services

All Binary renodlar vårt erbjudande och centrerar det kring vår experimentplattform SenseView.

IOT inom svenskt jordbruk – en studie

Johan har undersökt innovationspotentialen, hur IOT kan göra jordbruket mer hållbart. Det här var en del av All Binary.

Nu lanserar vi SenseView

SenseView finns till för att gapet mellan potentialen och nuläget ska kunna minska, gällande genomföra förbättringsprojekt med (IoT).

Propeller Prize 2019 – resultat och lärdomar

I förra veckan gick innovationstävlingen Stena Line Propeller Prize av stapeln i samband med Innovation Day i Karlskrona

Insikter från The Things Conference 2019

All Binary är nyss hemkomna från The Things Conference i Amsterdam, en mässa som anordnas av The Things Network och deras samarbetspartners.