ANROPSSTYRD trafik

NTD är verktyget som underlättar övergången till alltmer anropsstyrd trafik. Vi tror att detta är en förutsättning för att kollektivtrafiken ska vara relevant även i framtiden. Det handlar även om att hantera sjukresor, kollektiva resor på landsbygden eller resor inom olika kommunala förvaltningar. Tack vare NTD kan våra kunder att se, planera och effektivisera sin anropsstyrda trafik.

NTD Resor

Verktyget som visualiserar på karta hur trafiken rör sig för att effektivt kunna samordna och planera anropsstyrda resor.

NTD Trafiköversikt

Översiktskartan ger information om exakt var individuella fordon befinner sig, vart de är på väg och hur de skulle kunna samordnas.

NTD Beslutsstöd

Ett stödverktyg för reseplanerare för anropsstyrd trafik som avgör om resenären har rätt till anropsstyrd trafik. 

Ntd mockup på iMac • AllBinary • Solution Provider • Systemintegration • All Binary
Ntd mockup på iMac • AllBinary • Solution Provider • Systemintegration • All Binary

Vill du veta mer om NTD? Vi berättar gärna mer.

Kontakta oss för för mer information eller möjlighet till demo.

KUNDER