Product Design

IOT inom svenskt jordbruk

Lärdomar från Johan Bruce som under våren gjort sitt exjobb hos oss och studerat möjligheterna att använda mer IOT-lösningar inom svenskt jordbruk. Johan har specifikt undersökt innovationspotentialen, hur IOT kan göra jordbruket mer hållbart och hur det kommer förändra arbetssättet för dagens jordbrukare.

Johan Bruce har undersökt innovationspotentialen

Låt oss först slå fast att väldigt få av Sveriges jordbruk nyttjar den fulla potentialen som nu finns inom IOT. Men de är såklart inte ensamma, och detta är vår stora drivkraft bakom vår satsning på att hjälpa Sveriges städer och industrier jobba smartare och nyttja ny teknologi bättre. I Johans undersökning använder i snitt 10% av jordbruken uppkopplade sensorer för att övervaka sina resurser och effektivisera sitt arbete. Detta trots att flera av de största utmaningarna skulle kunna lösas med ny teknik och ändrade arbetssätt.

”Det finns en enorm potential att förbättra det svenska jordbruket med hjälp av ny teknik som digitala arbetssätt och uppkopplade sensorer. Och våra svenska jordbrukare är väldigt nyfikna på lösningar som potentiellt kan hjälpa dem lösa sina dagliga utmaningar.”

Johan Bruce

Några av de största utmaningarna där IOT skulle kunna lösa hela eller delar av problemet är:

  • Stora ytor som är svåra att överblicka där sensorer skulle kunna minska rondering, sänka behovet av transporter och skapa en ökad trygghet.
  • Skörd eller annan resurs som behöver övervakas för rätt fukthalt eller temperatur för att åtgärder ska kunna sättas in direkt för att undvika att maten förstörs.
  • Prispress från utlandet som gör att det finns ett ekonomiskt incitament att jobba effektivare.
  • Lärdomar kopplat till väder, jordmån och andra förhållanden som med insamlad data skulle ge bättre beslutsunderlag inför kommande säsonger.
  • Många lagstadgade kontroller, tillsyn av djur, mätning i silos osv som skulle kunna automatiseras i större utsträckning.
  • Larm vid frostkänsliga grödor, där man idag får förlita sig på SMHIs prognoser som ofta inte stämmer med verkligheten på lokala platser (vinodlingar och annat där oväntad frost kan förstöra en hel års skörd).

Men kunskapen om möjligheterna är idag låg och Johan visar i sin studie på en stor potential att komplettera bondepraktikan med nya sätt att jobba där man nyttjar teknik som uppkopplade sensorer på ett bättre sätt. Det finns en hel del initiativ och digitaliseringsmål inom branschen och tids nog kommer fler och fler lösningar att dyka upp. Men redan nu finns tillräckligt att vinna på att börja experimentera mer med nya sätt att jobba. Bara med hjälp av enkla sensorer som lufttemperatur, fuktighet i jorden och antal soltimmar skulle många av Sveriges jordbrukare kunna ta bättre beslut och underlätta sitt arbete.

Med ny teknologi som LoRaWAN kan en jordbruksfastighet nu enkelt sätta upp en egen central gateway (om inte täckning från andra sensornät finns) som når hela gårdens yta och möjliggör för ett antal olika sensorer och tillämpningar.

Vi på All Binary är baserat på Johans studie nyfikna på att bidra mer till utvecklingen av det svenska jordbruket. Johans insikter kombinerat med vår erfarenhet av att både experimentera inom IOT och bygga kompletta lösningar gör att vi gärna bidrar till att driva detta område framåt.

Se tidigare inlägg för kategorin Senseview

God Jul 2023

God Jul, från oss alla på All Binary till er alla! Tack för ett fantastiskt 2023, nu samlar vi krafter och ser fram emot ett ännu bättre 2024

SenseView

Spännande nya användningsområden för Senseview i den uppkopplade staden

Product DesignSenseview användningsområdenMed SenseView som motor springer flera av våra kunder...

SenseView + ArcGIS (ESRI) integration

All Binary gör integration mellan SenseView och ArcGIS för att enklare möjliggöra sensordata rakt in i de kommunala systemen.

AR • AllBinary • Solution Provider • Systemintegration • All Binary

Augumented Reality i SenseView

Product DesignWOW-Demo i SENSEVIEWVi tycker det är viktigt att leva som vi lär. Därför fortsätter...

Alphalab – vårt koncept för att accelerera tidig produktutveckling

Är ni ett produktbolag (digitalt eller kombo fysisk produkt/digital koppling) som vill vidareutveckla eller nyutveckla en produktidé?

Sensorer på livboj • AllBinary • Solution Provider • Systemintegration • All Binary

Besök i Höganäs

Besök i Höganäs – den smarta kommunen

Lansering av SenseView Services

All Binary renodlar vårt erbjudande och centrerar det kring vår experimentplattform SenseView.

Nu lanserar vi SenseView

SenseView finns till för att gapet mellan potentialen och nuläget ska kunna minska, gällande genomföra förbättringsprojekt med (IoT).

Propeller Prize 2019 – resultat och lärdomar

I förra veckan gick innovationstävlingen Stena Line Propeller Prize av stapeln i samband med Innovation Day i Karlskrona

Insikter från The Things Conference 2019

All Binary är nyss hemkomna från The Things Conference i Amsterdam, en mässa som anordnas av The Things Network och deras samarbetspartners.