De 17 globala utvecklingsmålen - och hur IOE kan bidra

Hur kan vi tillsammans bidra till att jorden blir en bättre plats att leva på? Med avstamp i FNs globala mål för hållbar utveckling vill vi aktivt välja projekt som bidrar till ett eller flera av dessa mål.

Datum

27/03/2018

Kategori

Internet of Everything

”Lösningar och produkter som inte har hållbarhet i fokus, är by definition ohållbara”

Stefan Hyttfors

2o15 antog FN och de 193 medlemsländerna 17 mål för hållbar utveckling. Detta är något som kommer påverka oss alla och något som vi alla behöver förhålla oss till. Vi på All Binary vill specifikt se till att bidra till flera av dessa mål med en kombination av både teknik och förändringsledning. Istället för att reaktivt vänta på att någon annan ska lösa världens problem, vill vi aktivt se till att med våra projekt bidra till flera av de 17 målen.

Därför kommer vi filtrera kommande projekt genom vårt nya ”FN-filter”. Om ett projekt inte på något sätt bidrar till FNs utvecklingsmål, kommer vi med stor sannolikhet inte ta oss an det. Hans Rosling, som tragiskt dog nyligen gjorde en populär genomgång av de 17 utvecklingsmålen i nyhetsmorgon i augusti 2015. Du hitta den här. Denna genomgång rekommenderas starkt. Vilka mål jobbar ni med och har ni förslag på hur kombinationen teknik och förändringsledning skulle hjälpa er till nästa steg? Hör av er så kanske vi kan hjälpas åt att bygga en bättre framtid!