Uppföljning och rapporter

SOME har även en rapportmodul som genererar rapporter på alla utförda arbetsordrar. Utifrån rapportmodulen kan man skapa faktureringsunderlag och tidsunderlag för utfört arbete både för internt bruk och för en extern entreprenör. Underlaget med tidsåtgång på olika uppdrag är ett bra stöd vid framtida upphandling av underhållstjänster.