CODEJAM UNITY

utan externa krav,
samskapa KREATIVT tillsammans i CODEJAM!

Efter en stor leverans av en helt ny produkt, där hela teamet varit inblandade, genomförde vi nyligen en Code Jam. Hela utvecklingsteamet fick två obokade dagar och helt fria händer att ”leka” fram något utan krav på leverans eller inriktning.

Details

10 Mars, 2022

Kategori

Fler inlägg i denna kategorin.

Efter en brainstorming-session var alla överens om att vi ville bygga ett spel i Unity, något som för alla utom en individ i teamet, var något helt nytt. Ett sätt att utan externa krav gå utanför sin komfortzon och få samskapa något tillsammans.

Den vinnande idén blev ett ”Dungeon Crawler”-spel där huvudkaraktären utforskar grottmiljöer och hanterar olika ”hinder” och motståndare längs vägen. Resultatet blev inte bara ett embryo till ett helt nytt spel (som vi antagligen bygger vidare på vid nästa code jam) utan också en lärdom i hur roligt det är att samskapa något från scratch där alla individer tillför något till helheten. Ett bra sätt att bygga teamkänsla och hämta energi för kommande mer verklighetsnära utvecklingsprojekt.

”Kameran” som följer huvudkaraktären glider längs en virtuell räls för att skapa ett filmiskt intryck.

Karaktären kommer ut ur grottan och attackeras av en arme av fiender

Eldkastare med spridningseffekter när elden träffar motståndaren

Se tidigare inlägg för kategorin All Binary

#DPK2022

DPK2022 presenterar Mobilix Traffic, 30:e November 2022.
Webbinar 13:00-15:00

Koncernbildning All Binary Malvacom

Koncernbildning All Binary & Malvacom

PRESS RELEASEKONCERNBILDNING.Teknikbolaget All Binary & IT-Konsultbolaget...
Ny VD pressreleasebild • AllBinary • Solution Provider • Systemintegration • All Binary

All Binary

All Binary satsar i egna organisationen och med hållbara lösningar!

All Binary kopplar ihop människor och data • AllBinary • Solution Provider • Systemintegration • All Binary

Från idé till verklighet

Product DesignFrån idé till whiteboard, prototyp och förändring...Vi gör istället för att...