Analysverktyg för trafikutveckling

Interaktiv Webbaserad Applikation (IWA), en plattform som innehåller flera system som analys, inventering, tillfällig omledning av trafik m.m. Det ger helhetsbild över er kollektivtrafik genom att kombinera och visualisera er data.

IWA Pendling

I IWA Pendling kan du jobba med information från Statistiska Centralbyrån för att utforska pendlingsmönster i din region. Pendlingsmönster finns mellan ort till ort, kommun till kommun och mellan län till län.

Vill du veta mer eller testa IWA Pendling? Vi hjälper er gärna.

 

IWA Demografi

IWA Demografi gör det möjligt att analysera och dra slutsatser från information kring vart invånare bor och vart de arbetar. Ta fram demografiska dataunderlag för orter, kommuner, län, kring era busshållplatser och längs era linjer för att se vart invånare bor och arbetar.

Vill du veta mer eller testa IWA Demografi? Vi hjälper er gärna.

 

IWA Restid

IWA Restid är ett kraftfullt verktyg för att analysera allt från restid, kilometerproduktion och förseningar. IWA Restid använder sig av avancerade algoritmer, realtidsinformation och moderna visualiseringar för att göra det enkelt för er att analysera er kollektivtrafiksdata.

Vill du veta mer eller testa IWA Restid? Vi hjälper er gärna.

 

IWA Resande

IWA Resande visualiserar försäljning och viseringsinformation för era olika färsäljningskanaler. Även information om resenärers påstigningsmönster per kommun, ort, zon eller hållplats nedbrutet per tid finns tillgängligt.

Vill du veta mer om IWA Resande? Vi berättar gärna mer.

 

IWA Realtidskarta

Med IWA Realtidskarta får du snabbt upp en karta med alla era bussar. Bussarna rör sig i realtid på kartan samtidigt som du kan välja att se detaljerad information för varje buss.

Vill du veta mer om IWA Realtidskarta? Vi berättar gärna mer.

 

Visa film