En visuell förståelse av pendlingsmönster och demografi
över hela Sverige.

INsight pendling

INsight visar
var befolkningen
bor och arbetar
för hela Sverige

INsight Demografi

Analysera och dra slutsatser utifrån information om var invånare bor och arbetar. Ta fram demografiska dataunderlag för orter, kommuner, län.
Rita egna linjer eller områden för att se var invånare bor och arbetar och hur du når din målgrupp. Ytterligare urval för kön, ålder och SNI koder.

INsight Pendling

Visualisera information och utforska pendlingsmönster på kartan, välj ort, kommun eller län. Pendlingsmönster finns för ort till ort, kommun till kommun och mellan län. 
I pendlingsrutorläget kan du dessutom få ytterligare insikt!

Boka demo av INsight

eva.johnston@allbinary.se

076 022 98 90