Brydport

Vi utvecklar, konfigurerar, provisionerar och levererar hårdvara

Vi ser idag en stark trend bland SaaS-bolag och företag med mjukvaruutveckling som huvudbusiness att man allt oftare behöver fullborda (fulfil) sitt erbjudande med någon form av hårdvara för att vara konkurrenskraftig. Och att man behöver en "one stop shop" för denna (ofta komplexa) hårdvara. Därför finns Brydport. Ett stort fokusområde är digitala skärmar med specialbyggda exklusiva ramar i trä som erbjuds ihop med mjukvara från våra branchspecifika partners mot exempelvis fastighetsbolag eller hotell. Ett annat är IOT-enheter för övervakning av anläggningar med höga säkerhetskrav. Men vi utforskar och utvecklar nya områden löpande, så oavsett behov vill vi jättegärna hjälpa till!

Hur funkar det Kontakta oss
  • h
  • h
  • h

Vad gör Brydport unikt?

Med lång erfarenhet av såväl utveckling som inköp av hårdvara erbjuder vi det som ni behöver för att kunna erbjuda era kunder en helhet. Fulfillment för oss innebär allt ifrån nyutveckling av hårdvara till utvärdering, konfiguration, leverans, montering, provisionering, garantier och support på existerande produkter. Vårt mjukvaruteam gör att vi även kan bygga de integrationer som eventuellt krävs.

Med hjälp av Brydport kan ni kan hålla nere ledtider, distributionskostnader och hårdvarulager samt ha expertis nära till hands när en förändring krävs eller något oväntat händer. Med peace of mind kring de delar av erbjudandet som ligger utanför er kärnkompetens har ni mer tid att fokusera på kärnverksamheten och leverera värde där ni verkligen gör skillnad.