Brydport

Utvärdering, konfigurering, provisionering och leverans av hårdvara

Många SaaS-bolag och företag med mjukvaruutveckling som kärnkompetens behöver komplettera sitt erbjudande med någon form av hårdvara för att vara konkurrenskraftiga. Därför erbjuder vi denna tjänst och agerar ”one stop shop”. Med lång erfarenhet av att utvärdera, konfigurera och provisionera hårdvara agerar vi hårdvarupartner så att du som kund kan fokusera på din kärnverksamhet. 

Med All Binarys erfarenhet av hårdvara och väl utvecklade interna processer blir hanteringen kostnadseffektiv och problemfri. Vi har koll på garantier, får snabba ersättningsprodukter och får respektive produkt till rätt plats

Vi kompletterar ert erbjudande

Utvecklingsfas

I denna fas handlar det ofta om att hitta rätt hårdvara, utvärdera olika alternativ och att sätta upp effektiva processer för återkommande leverans av hårdvara. I vissa fall också prototypande om hårdvaran som finns på marknaden inte fyller behovet helt. 

Driftfas

I denna fas agerar vi ”one stop shop” för alla hårdvaruleveranser och ser till att hanteringen blir så effektiv och problemfri som möjligt. Vi sköter vi montering, packning, provisionering, garantier och erbjuder supportavtal. Om ”all bara funkar” har vi lyckats med vår ambition.