Brydport

Vi utvecklar, konfigurerar, provisionerar och supporterar hårdvara så att ni kan fokusera på er kärnaffär.

Vi ser idag en stark trend bland SaaS-bolag och företag med mjukvaruutveckling som huvudbusiness att man allt oftare behöver fullborda (fulfil) sitt erbjudande med någon form av hårdvara för att vara konkurrenskraftig. Men som alltid handlar det om att fokusera på det man är bra på (core business) och lösa andra nödvändiga delar på enklast möjliga sätt. Det är där Brydport kommer in. Med lång erfarenhet av såväl utveckling som inköp av hårdvara erbjuder vi fulfillment av de delar, i form av hårdvara, som ni som mjukvarubolag behöver för att kunna erbjuda era kunder en helhet. Fulfillment för oss innebär allt ifrån nyutveckling av ny hårdvara till utvärdering, konfiguration, leverans, montering, provisionering, garantier och support på existerande produkter. Med hjälp av Brydport kan ni kan hålla nere ledtider, distributionskostnader och hårdvarulager samt ha expertis nära till hands när en förändring krävs eller något oväntat händer. Med peace of mind kring de delar av erbjudandet som ligger utanför er kärnkompetens har ni mer tid att fokusera på kärnverksamheten och leverera värde där ni verkligen gör skillnad.

Hur funkar det Kontakta oss
  • h
  • h
  • h
  • h

Vi fullbordar er affär med hårdvara så att ni kan fokusera på kärnverksamheten

Vi har två olika inriktningar inom Brydport beroende på i vilken fas ni som kund är. 

Proof of Concept

Om fokus ligger på att hitta eller prototypa fram en hårdvara som kan komplettera ert erbjudande ligger fokus på att vi tillsammans itererar oss fram till den optimala lösningen. Vi kombinerar vår erfarenhet av att hitta rätt hårdvara (om den finns) med kompetensen att bygga prototyper (om den inte redan finns) med hjälpmedel som 3d-skrivare, lödkolv, snickeri och sensorexpertis.

Storskalig drift

Om ni redan valt lösning eller har en tydlig bild över vad ni behöver erbjuder vi allt som behövs för skarp, storskalig drift. Vi ser till att allt “bara funkar” och erbjuder allt från leverans, provisionering, montering och konfigurering till garantier och supportavtal.