Product Design

ANALYS för Hållplatser

Kollektivtrafikens Hållplatser är det resenären först kommer i kontakt med vid bussresor, och en bra erfarenhet av hållplatsen är en viktig del för att resan skall upplevas positivt. 

Details

Maj 25, 2018

Kategori

Transoport

Analys

Att veta vilken kategori en hållplats tillhör, hur många påstigande resenärer den har per medeldygn, om hållplatsen är tillgänglighetsanpassad – alla dessa faktorer är viktiga att hålla koll på för kollektivtrafikmyndigheten så att så många resenärer som möjligt finner hållplatserna tilltalande.

All Binarys Analysverktyg för hållplatser är ett komplett verktyg för att ta reda på vilken status länets busshållplatser har såsom hur ofta de inventerats och antal påstigande resenärer.

Verktyget  innehåller möjligheter att söka upp hållplatser inom vilket område som helst: linje, tätort, kommun etc, sedan filtrera på de parametrar man önskar och i en mängd olika kombinationer. Resultatet visas i en tabell eller översiktskarta, och varje hållplatsid leder till en översiktsvy över hållplatsen med de bilder som tagits, antal påstigande och inventerade parametrar.

Related projects