Verktyg - All Binary

När det behövs en snabb visuell överblick

Verktyg som underlättar tillfällig omledning av kollektivtrafik, skapar mervärde i form av miljörapporter till företagskunder, och kartverktyg för operatörer av beställningsstyrd trafik som får en ögonblicksbild av fordonens läge.

Omledning

Omledning är ett helt unikt verktyg för att kommunicera ut omledning för era resenärer. I Omledning har ni tillgång till era busshållplatser och linjer och kan därför enkelt visa vilka busshållplatser och…

Miljörapport bilkörande tåg buss

Miljörapport

Se hur många resor ni har gjort under ett år fördelat på bussar och tåg. Hur mycket koldioxid ni har sparat jämfört med om ni skulle valt bil eller taxi. Använd siffrorna som ett…

NTD

NTD ger snabb, enkel och interaktiv översikt av beställningsstyrd trafik. Systemet är anpassat för verksamheter inom färdtjänst, serviceresor och närtrafik…