Traffic

Utforska och analysera smartare

 

Insikter till förbättring

Traffic är ett analys- och övervakningsverktyg som hjälpmedel för bland annat trafikplanerare. Systemet ger möjlighet att upptäcka var förseningar uppstår och se var aktuella bussar befinner sig och dess förseningar. Användare kan i systemet även utforska linjedragningar, hållplatser, hållplatsbilder och inventeringsdata. För att redovisa eller spara information är det möjligt att via verktyget skapa rapporter eller exporter data i olika format.

 

Smart integrering

Traffic integreras med befintliga system för trafikplanering, biljett och realtid för att visualisera trafikdata.

Traffic ger alla användare i en organisation möjlighet att utforska trafikdata och analysera denna för att få en tydlig och sammansatt bild av var, hur och med vilken kvalité som trafik genomförs via kartvyer eller statistikunderlag. Utvecklare, planerare, ekonomi och administratörer får alla tillgång till viktig information som berör verksamheten och dess utveckling.

Ge alla i organisationen tillgång till aktuell trafikdata, från inventering till nästa avgång

Statistik och information över hållplatser, biljettförsäljning och fordonens medelhastigheter och ankomstpunktlighet direkt i verktyget

Verktyget ger en lägesbild över vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra med den löpande trafiken

Realtidsinformation om trafik och hållplatser.

Utforska var förseningar uppstår. Kombinera statistik från olika datakällor.

Utforska biljettförsäljning med värmekartor. Kartvyer för trafik och realtidsdata.

Rapporter för analys av trafikkvalité.