ServiceCloud

Full kontroll över ditt serviceflöde

Vad händer nu med ditt serviceärende?

ServiceCloud är framtaget för att underlätta kommunikation, informationshantering och statistik vid service och reparationer av enheter. I webbgränsnittet eller via app felanmäls dina enheter. Följ enheten genom serviceflödet med automatisk uppföljning av återgärder och status.

Följ ditt serviceärende med full historik

En enhets kompletta historik får man omedelbart fram genom att scanna dess QR- eller streckkod. Administratörer hämtar enkelt fram summeringar av vilka enheter som befinner sig i vilket stadie i serviceflödet. Felkoder aggregerad och återkommande felkoder kan snabbt identifieras.

Med ett enhetligt system som administratörer, reparatörer och användare gemensamt använder minimeras missförstånd och information presenteras för berörda när och där det behövs. Det är möjligt att lämna kommentarer som följer med den specifika enheten och blir del av dess historik.

Genom att scanna in maskinens serienummer vid felrapporteringen säkerställer man att rätt maskin har rätt felrapportering och rätt historik.

Hela flödet av serviceåtgärder och dess rapportering gör digitalt. Koppla automatiska åtgärder så som epost till serviceflödets olika steg.

Uppföljning och information om återkommande fel och enheter med hög felfrekvens. Använd fordonsperspektivet för identifiera tex. problem med elektriska gränsytor.

Full överblick över alla enheter.
Se var i servicekedjan en enhet befinner sig.
Statistik över återkommande felkoder.
Kommentarer och dialog kring enheten blir en del av enhetens historia.
Checklistor och automatisk rapportering.
Visa film