Omledning

Tillfällig omledning av trafik

Hur når ni era resenärer när trafiken behöver ledas om?

IWA Omledning är ett helt unikt verktyg för att kommunicera ut omledning för era resenärer. I IWA Omledning har ni tillgång till era busshållplatser och linjer och kan därför enkelt visa vilka busshållplatser och linjer som berörs av omledningen. Med hjälp av ritverktyget kan man markera tillfällig linjesträckning, rita in avstängda och tillfälliga busshållplatser på kartan.

Digitalt eller papper

Den nya linjesträckningen kan man delge resenärer på hemsida och i sociala nätverk. Det finns även möjlighet att skriva ut ett anslag med tydlig information för att publicera på berörda hållplatser.

Visa film