Miljörapport

Miljörapport till företagskunder. Hjälp era kunder visa vilken miljöbesparing man gjort genom att erbjuda sina anställda resa kollektivt.

Vill ni hjälpa era företagskunder att visa hur deras resor med kollektivtrafiken påverkar koldioxidutsläppen?

Utifrån tillgänglig data från biljettsystem finns möjlighet att sammanställa miljöpåverkan för individuella resekort genom att undersöka genomförda resor, avstånd och fordonstyper.

I biljettsystemet finns det transaktioner för varje genomförd resa för varje enskilt resekort. I kombination med företagsportal hämtas företagsnamn och resekort per företagskund.

 

Transaktioner

Varje transaktions hämtas med från och till zon information för att estimera reslängd.
Transaktionens linjenummer används för att separera fordonstyp så som stadsbuss, regionbuss och tågresor.

Utifrån framtagna schablonvärden för utsläpp per fordonsslag och personkilometer räknas varje kunds totala besparing av koldioxid ut