Hållplatsverktyg

Inventering och underhåll av platser

Service och underhåll av hållplatser

En hållplats för buss eller tåg kräver arbete för att den ska vara i gott skick och innehålla rätt information. Uppdragen för att förse hållplatser med t.ex information såsom nya tidtabeller, toppar på stolpar eller annan typ av underhåll kan göras av kommun, trafikansvarig, trafikverket eller en extern entreprenör. Med vårt system för hållplatsinventering skapar man enkelt nya uppdrag och arbetsordrar för de som ska utföra arbetet. En arbetsorder kan t.ex vara byte av tidtabell eller hållplatstopp, inventering, inmätning, eller fotografering. Arbetsordrarna skapas i ett administratörsgränssnitt som är webbaserat, hållplatserna kan letas upp via karta eller sökas upp med namn.

Uppdragen antas av genomförare med en surfplatta ute på fältet med möjlighet att fotografera, mäta in och inventera platsen. Man kan enkelt i kartan se vilka hållplatser som blivit inventerade och vilka hållplatser som har uppdrag som skall utföras.

Nedlagd tid för genomförande sparas tillsammans med verifiering att man varit på plats. Systemet går även att anpassas till alla platser som kräver underhåll eller inventering.

Visa film