Tjänster

All Binary har lång erfarenhet av att arbeta med data från kollektivtrafikens backend-system såsom Rebus och biljettsystem. Vi använder oss av denna data i olika system för t.ex. analys, planering, ärendehantering och miljörapport.