JLT:s Hållplatsverktyg

JLT har beslutat sig för att använda All Binarys Hållplatsverktyg för att sköta inventering, skapa underhåll eller ärenden som gäller länets hållplatser

Datum

23/05/2018

Kategori

Transport

All Binarys Hållplatsverktyg består dels av en webbtjänst för administratörer där trafikplanerare och kundtjänst kan titta på hållplatserna i en karta, skapa underhåll eller inventeringsbegäran åt hållplatsentreprenören, dels av en app där ärenden utförs av entreprenören och bockas av ute på fältet.

I kartvyn får man en överblick över vilka hållplatser som är inventerade. Varje hållplats innehåller uppgifter om vad som inventerats, bilder samt vilka ärenden som utförts på hållplatsen.