Konklusion IWA3

Dags att sammanfatta resultatet av IWA-dagarna 2019. IWA3 är ett verktyg för att undersöka kollektivtrafiken i tre nivåer.

Datum

09/12/2019

Kategori

Transport

De tre nivåerna är:

1. Överblicka – Dashboard, KPI, verksamhetsuppföljning
2. Utforska – Delmål, rapporter, månadsutvärdering
3. Analysera – Trafikutveckling, utreda all detaljerad data gällande linjer turer och hållplatser

Samma dashboard kan användas för flera arbetsroller med helt skilda arbetsuppgifter, där BIG DATA skräddarsys för att visa relevant information, rapportering och diagram.

Dashboard blir en startsida i IWA3 med den önskade information som användaren vill se direkt, samt en rapportgenerator för att skapa rapporter som användaren ofta erfordrar. Inställningarna görs av användaren själv, och nya ”widgets” kan läggas till och ställas in.

För att förenkla för användarna kan systemet VARNA för förändringar som inte är inom normalt spektra. På så sätt underlättar man för till exempel en analytiker eller en trafikplanerare att veta vilka områden eller vilken data som bör undersökas närmare.

 

Kartan som har allt.

En annan överblicksvy är ”kartan som har allt”, den samlar all BIG DATA i en och samma kartvy. Här kan man välja att visualisera kollektivtrafikens status i en karta med cirklar eller staplar. Användaren bestämmer vilka datakällor man vill titta på. En viktig aspekt är möjligheten att tvätta bort felaktig data som kan ge en missvisande analys. 

Dashboard: här kan användaren ställa in vad som skall visas varje dag. Data som kräver mycket processande kan tas fram och räknas ut under nattkörningen.

Viktigt är att kunna ställa in data och filtrera efter behov och även tvätta bort felaktig data som inte bör tas med i beräkningar eller statistik (kan t.ex. vara förseningar över 40 minuter).

 

 

Kartan som har allt: genom att zooma in i kartan kan man få en detaljerad vy av ett specifikt område. Den data man valt att analysera kan visualiseras som grafer och tabeller.