IWA på Almedalsveckan

Hur kan ett webbaserat analyssystem för kollektivtrafik driva samhällsplanering och stadsutveckling?

Datum

24/08/2018

Kategori

Transport

IWA utvecklades som en beställning av Kollektivtrafikförvaltningen för att bl. a. underlätta analyser av pendlingsmönster och befolkning i Västmanland. ”Genom att kombinera och visualisera data får vi en bättre helhetsbild, med flera laborativa möjligheter att använda den redan insamlade datan och samtidigt bli mer kostnadseffektiva.”

Utifrån detta har Kollektivtrafikförvaltningen även sett möjligheter för andra samhällsaktörer att samverka kring datan och analysverktyget. Detta var ämnet för Region Västmanlands presentation av IWA under Almedalsveckan i vackrast möjliga miljö: S:t Drotten kyrkoruin. Trafikplanerare Asmirelda Imsirovic höll en snabb men detaljerad visning av IWA:s olika moduler och sedan fördes en diskussion, bl a med Ove Fredriksson, marknadschef för Mälarenergi, om gemensam informationsdelning.

Video från presentationen under Almedalsveckan, där förvaltningsdirektör Arne Andersson är moderator och Asmirelda Imsirovic presenterar själva IWA. Medverkar gör också Ove Fredriksson  Mälarenergi, Marie Christensson kommunikationschef Kollektivtrafikförvaltningen Region Västmanland samt Mohammad Sabet verksamhetschef Kollektivtrafikförvaltningen Region Västmanland.

https://youtu.be/TzXbpn8FOEM