InCa - Installation av hårdvara i bussar

Håll reda på vilken utrustning som är installerad i bussen och skicka ärenden till installatörer genom det molnbaserade verktyget InCa

Datum

15/03/2019

Kategori

Transport

Kollektivtrafikens bussar innehåller mängder av hårdvara såsom kortläsare, bankkortsterminal, skrivare och åtskillig mer utrustning. All Binary har tillsammans med Jönköpings länstrafik utvecklat det molnbaserade ärendesystemet InCa. Med hjälp av InCa kan administratören som planerar installation eller reparation av bussarnas utrustning skicka ärenden till entreprenören som skall utföra ärendet. Entreprenören mottager uppdraget i en webbapp på sin padda eller telefon, utför uppdraget och klarställer det genom att skicka tillbaka ärendet till administratören.

Ny utrustning som installeras i bussen sparas i InCa och alla ärenden loggas för att senare kunna föra statistik på reparationer, apparatur med mera.