Hämta.99 - en app för säker samåkning

All Binary utvecklar tillsammans med Blekingetrafiken en app - samåkning i kollektivtrafikens regi.

Datum

25/01/2018

Kategori

Transport

Appen skall hjälpa dess användare att komma över den tröskel som kan finnas för att ta steget till samåkning till barnens fotbollsträning, jobbet, stormarknaden etc. En viktig faktor för att bilresenärer skall välja att resa tillsammans verkar vara trygghet, och med hjälp av en app med registrerade utövare ökar chansen för tänkbara samåkare.

Utvecklingen av appen sker med agil arbetsmetodik. Rörligheten och flexibiliteten gör att vi kan fokusera på affärsnytta men även möjligheten att förändra projektet efterhand på ett strukturerat sätt. Arbetet genomförs i fasta tidsboxar – sprints. Målsättningen är att leverera testade och användbara delresultat ofta, vilket drastiskt minskar risker och konsekvenser eftersom problem upptäcks tidigt, både av beställare och utvecklare.