Inventera effektivt oavsett enhet

Inventeringssystem ska göra det enkelt och spårbart att inventera, oavsett om det är lager, fastigheters utrustning, busshållplatser eller en lekpark. Utöver att lagra information om vad som finns på platsen hjälper våra system att dokumentera hur platsen ser ut med en telefon eller surfplatta. När en artikel saknas eller ersätts ges möjlighet att skapa nya ärenden direkt på plats. Via dator, telefon och surfplatta kan uppdrag antas, ärenden skapas och slutföras av både intern personal och extern arbetskraft. När data kan matas in direkt på plats minskar felmarginaler, spårbarhet ökar och uppföljning underlättas.

Nothing Found

Sorry, what you are looking for isn't here.