Smartare analysering

Vi utvecklar algoritmer och databasscheman för att hitta mönster eller utliggande datapunkter i dataset. Det kan gälla analys av existerande data eller integrering i befintliga dataflöden för realtidsanalyser. All Binary arbetar med bland annat trafikhuvudmän och företag för att analysera allt från vägnät, kollektivtrafiksmönster och pendling till djurs rörelsemönster på Afrikas savanner.

Med våra samarbetspartners skapar vi verktyg för att tillåta dess användare att effektivt ha tillgång till statistik och analys av den data som redan existerar för att svara på frågor som direkt påverkar beslut. Vi kombinerar även intern data med den stora mängd öppen data som finns tillgänglig idag för att extrahera mer relevanta resultat än något av dataseten kan ge separat.

Kontakta oss med dina frågor eller data, vi kan tillsammans analysera och besvara.
Analyser kan göras med resultat presenterat som datafiler eller som verktyg för användaren att göra kontinuerliga analyser via mobila enheter, stationära datorer eller presentera via projektor. Befintlig data kan användas eller vi kan hjälpa till med allt från digital till analog insamling som till exempel taggar för att spåra djur.

IWA

Verktyget ger användare möjlighet att utforska och kombinera tillgänglig trafik- och demografidata via sin webbläsare…

Traffic

Traffic integreras med befintliga system för trafikplanering, biljett och realtid för att visualisera trafikdata…