Vi jobbar end-to-end från sensorer till insikter

Att ligga i framkant vad gäller vilka tekniska lösningar vi väljer är för oss en självklarhet. Vi jobbar transparent för att Ni som kund både ska kunna påverka men också känna er trygga i att vi alltid rekommenderar den bästa tekniska lösningen på Ert problem.
För oss är det viktigt att Ni som kund är trygga med att vi använder den bästa teknologin, oavsett vem den kommer från

Allt vi bygger inom IOE har någon form av sensor och någon form av koppling till internet. Oftast en trådlös koppling. Genom att hela tiden experimentera med nya sensorer, välja de som håller måttet och bygga internetkopplingen på antingen LoRaWAN eller NB-IoT har vi möjlighet att bygga en väldigt kundanpassad lösning. Vi är inte politiskt knutna till varken LoRa eller mobilnätet och inte knutna till vissa leverantörer av hårdvara. För oss är det viktigt att Ni som kund är trygga med att vi använder den bästa teknologin, oavsett vem den kommer från.

Vi har byggt kommersiella lösningar med magnetsensorer (parkering), ultraljudssensorer/brandsensorer (containrar), temperatursensorer (badplatser), accelerometrar/positionering (för djur). Och experimenterat med de flesta andra sensorer också i mindre kommersiella projekt.

På nätverkssidan har vi projekt där vi använder både öppna och privata LoRa-nät. Och med utrullningen av Narrow Band IOT bland mobiloperatörerna kommer vi även bygga lösningar på det. Vi är med och bygger ett kommersiellt LoRa-nät med en av våra kunder. Där jobbar vi med Actility-plattformen. Vi har även byggt på det öppna The Things Network och använt Amazons IOT-plattform.

Vi scoutar och provtrycker ständigt nya sensorer, nätverkslösningar och verktyg för visualisering. Och vill att Ni ska känna Er trygga med att vi har koll. Samtidigt gör vi alltid vårt bästa för att kompetensutveckla Er internt kring de teknologier som vi väljer att använda så att ni kan få maximal nytta av de genomförda förändringarna.