Internet of Everything

Internet of Everything (IoE) är kopplingen mellan människor, data, processer och saker

IoE består av flera teknologiska revolutioner, där Internet of Things är en och digitalisering en annan. Vi hjälper våra kunder ligga i framkant genom att bygga smarta, automatiserade lösningar där vi kombinerar det senaste inom hårdvara, mjukvara och visualisering med stöttning genom den förändringsprocess som krävs för att dra full nytta av teknologin.

Teknik Approach
  • h
  • h
  • h
  • h
  • h
  • h
  • h
  • h

Vi vill förändra världen till det bättre, tillsammans med dig som kund

Vi älskar problemlösning och att ta oss an tuffa utmaningar. Med ett multikompetent team av experter inom allt från hårdvara, mjukvara, UI/UX, startupmetodik och förändringsledning tar vi oss oftast an end-to-end-projekt. I riktigt stora projekt har vi kompetenta partners som stöttar upp med resurser om vårt team inte hinner med.

Faktumet att vi jobbar parallellt inom flera olika branscher gör att vi ofta kan se mönster, hitta synergier och rekommendera lösningar som ligger utanför boxen.

Att jobba transparent och öppet mot dig som kund är för oss en självklarhet. Vi har internt en no bullshit-policy som vi även applicerar i alla kunddialoger. Det är viktigt att förstå syftet och den långsiktiga visionen i de projekt vi tar oss an. Tillsammans med våra kunder vill vi vara med och påverka världen till det bättre!