IOT inom svenskt jordbruk - en studie

Lärdomar från Johan Bruce som under våren gjort sitt exjobb hos oss och studerat möjligheterna att använda mer IOT-lösningar inom svenskt jordbruk. Johan har specifikt undersökt innovationspotentialen, hur IOT kan göra jordbruket mer hållbart och hur det kommer förändra arbetssättet för dagens jordbrukare.

Datum

10/06/2019

Kategori

Internet of Everything

Låt oss först slå fast att väldigt få av Sveriges jordbruk nyttjar den fulla potentialen som nu finns inom IOT. Men de är såklart inte ensamma, och detta är vår stora drivkraft bakom vår satsning på att hjälpa Sveriges städer och industrier jobba smartare och nyttja ny teknologi bättre. I Johans undersökning använder i snitt 10% av jordbruken uppkopplade sensorer för att övervaka sina resurser och effektivisera sitt arbete. Detta trots att flera av de största utmaningarna skulle kunna lösas med ny teknik och ändrade arbetssätt.

”Det finns en enorm potential att förbättra det svenska jordbruket med hjälp av ny teknik som digitala arbetssätt och uppkopplade sensorer. Och våra svenska jordbrukare är väldigt nyfikna på lösningar som potentiellt kan hjälpa dem lösa sina dagliga utmaningar.”

Johan Bruce

Några av de största utmaningarna där IOT skulle kunna lösa hela eller delar av problemet är:

  • Stora ytor som är svåra att överblicka där sensorer skulle kunna minska rondering, sänka behovet av transporter och skapa en ökad trygghet.
  • Skörd eller annan resurs som behöver övervakas för rätt fukthalt eller temperatur för att åtgärder ska kunna sättas in direkt för att undvika att maten förstörs.
  • Prispress från utlandet som gör att det finns ett ekonomiskt incitament att jobba effektivare.
  • Lärdomar kopplat till väder, jordmån och andra förhållanden som med insamlad data skulle ge bättre beslutsunderlag inför kommande säsonger.
  • Många lagstadgade kontroller, tillsyn av djur, mätning i silos osv som skulle kunna automatiseras i större utsträckning.
  • Larm vid frostkänsliga grödor, där man idag får förlita sig på SMHIs prognoser som ofta inte stämmer med verkligheten på lokala platser (vinodlingar och annat där oväntad frost kan förstöra en hel års skörd).

Men kunskapen om möjligheterna är idag låg och Johan visar i sin studie på en stor potential att komplettera bondepraktikan med nya sätt att jobba där man nyttjar teknik som uppkopplade sensorer på ett bättre sätt. Det finns en hel del initiativ och digitaliseringsmål inom branschen och tids nog kommer fler och fler lösningar att dyka upp. Men redan nu finns tillräckligt att vinna på att börja experimentera mer med nya sätt att jobba. Bara med hjälp av enkla sensorer som lufttemperatur, fuktighet i jorden och antal soltimmar skulle många av Sveriges jordbrukare kunna ta bättre beslut och underlätta sitt arbete.

Med ny teknologi som LoRaWAN kan en jordbruksfastighet nu enkelt sätta upp en egen central gateway (om inte täckning från andra sensornät finns) som når hela gårdens yta och möjliggör för ett antal olika sensorer och tillämpningar.

Vi på All Binary är baserat på Johans studie nyfikna på att bidra mer till utvecklingen av det svenska jordbruket. Johans insikter kombinerat med vår erfarenhet av att både experimentera inom IOT och bygga kompletta lösningar gör att vi gärna bidrar till att driva detta område framåt.