Vi fullbordar er affär med hårdvara så att ni kan fokusera på kärnverksamheten

Vi hjälper till i såväl prototypfas som i storskalig drift
“Med hjälp av Brydport kan vi leverera skärmar till vår mjukvara och därmed komplettera vårt erbjudande mot våra fastighetskunder” Erik, Tmpl

Vi har två olika inriktningar inom Brydport beroende på i vilken fas ni som kund är. 

Proof of Concept

Om fokus ligger på att hitta eller prototypa fram en hårdvara som kan komplettera ert erbjudande ligger fokus på att vi tillsammans itererar oss fram till den optimala lösningen. Vi kombinerar vår erfarenhet av att hitta rätt hårdvara (om den finns) med kompetensen att bygga prototyper (om den inte redan finns) med hjälpmedel som 3d-skrivare, lödkolv, snickeri och sensorexpertis.

Storskalig drift

Om ni redan valt lösning eller har en tydlig bild över vad ni behöver erbjuder vi allt som behövs för skarp, storskalig drift. Vi ser till att allt “bara funkar” och erbjuder allt från leverans, provisionering, montering och konfigurering till garantier och supportavtal.