Team Alpha Lab

Digitalt närvarande globalt och analogt närvarande i Karlskrona och Linköping

Vi tror att det finns alldeles för många idéer som aldrig realiseras. Därför vill vi gärna träffa dig/Er som idébärare för att hjälpa till att göra idén verklig. Boka ett förutsättningslöst möte genom att kontakta någon av oss så ser vi om det uppstår magi.