Rapid prototyping + Lean Startup

Alpha Lab är lika mycket en metodik som en fysisk plats. Som idébärare ger du dig ut på en utforskande resa där vi är dina guider. I vårt tekniklabb/team har vi resurser för att bygga snabba och fungerande prototyper oavsett om det handlar om mjukvara eller hårdvara. Parallellt utforskar vi marknaden och hämtar in kundinsikter tillsammans.
Den stora frågan är oftast inte om det GÅR att bygga, utan om det BORDE byggas

Vår process tar idéer från verifiering av problemet och behovet på marknaden, via ett antal prototyper till, förhoppningsvis, den första betalande kunden. Vi identifierar var de största osäkerheterna och riskerna med idén finns och stöttar i dialogen med early adopters för att dra rätt insikter och kunna lansera något som vi vet att kunderna kommer köpa. Vi använder både beprövade modeller som Business Model Canvas och en egendesignad arbetsprocess för att få tillräcklig fart i projekten. Första steget är oftast ett förutsättningslöst möte där vi får möjlighet att förstå dina/Era idéer och identifiera om vår process passar bra. Möten kör vi fysiskt hos Er eller oss, alternativt i vårt digitala mötesrum. Hör av dig!