Vi vill leva som vi lär

Vår övertygelse är att den absolut mest värdefulla resursen vi har är tid och vårt mål är därför att så snabbt som möjligt provtrycka idéer och prototyper mot riktiga kunder
Vi applicerar ett komplett startupteam på Er idé

Vi har teknisk expertis inom hårdvara, mjukvara, UI/UX kombinerat med mångårig erfarenhet av startupmetodik där idéer och antaganden snabbt verifieras mot marknaden. Att jobba kundnära tidigt i en produkts utveckling ligger i vårt DNA.

Vår metodik är designad för att värna om vår mest värdefulla resurs, tid, för att så snabbt som möjligt ta reda på vad som fungerar och vad som bör slängas. I tidiga skeden är den näst viktigaste resursen pengar och vi jobbar därför iterativt i steg för att hela tiden ha transparens i hur mycket Ni investerar i processen att gå från idé till verklighet.

Eftersom vi lever som vi lär lägger vi stort fokus på att förstå Er verklighet för att kunna sätta idéer i rätt kontext och snabbt komma fram till de bästa lösningarna tillsammans. Vi hoppas att faktumet att vi under processen applicerar ett komplett startupteam (produktutveckling, design, sälj, marknadsföring, coaching) på Er idé kommer spara mycket tid och i slutändan också pengar.