The Startup Way

Hur moderna företag använder startupmetodik för att driva långsiktig tillväxt och förändra kulturen

Datum

15/01/2018

Kategori

Alphalabs

”Nobody wants to work at an old-fashioned company. Nobody wants to buy products from an old-fashioned company. And nobody wants to invest in an old-fashioned company”

Eric Ries

En av böckerna från 2017 som kommer att forma sättet stora bolag jobbar med innovation är The Startup Way av Eric Ries. Med startupmetodik direktexporterad från Silicon Valley beskriver han hur ett av världens största och äldsta teknologibolag, General Electrics, totalt ändrat sättet man innoverar och utvecklar produkter på.

En av de stora insikterna som ledarna inom GE kom till, var att de tidigare hade ställt helt fel fråga när de fick ett innovationsprojekt att besluta om. Den första frågan man traditionellt hade ställt var huruvida produkten GICK att bygga. Influerade av startupmetodik, formades den första frågan om till huruvida produkten BORDE byggas överhuvudtaget. Genom att involvera utvecklingsteamet i nära dialog med kunder och användare från dag ett lyckades man fånga upp helt nya insikter tidigt i utvecklingsprocessen vilket inte bara förbättra time-to-market utan också möjliggjorde ett helt nytt sätt att ta betalt och mer lojala kunder.

För oss som jobbat med startupmetodik och haft en fot i startupmyllan i Silicon Valley de senaste fem åren, är vi så vana vid att tidigt involvera kunden och jobba med iterativt prototypande att vi nästan tar det för givet. Men hos de allra flesta svenska bolag är det fortfarande traditionella vattenfallsmodeller som driver innovationer framåt. I dagens snabbrörliga samhälle är behovet av ett nytt sätt att utveckla idéer större än någonsin.

Men hur kan ni förändra sättet ni utvecklar produkter på? Ett första steg är att inspireras av världsledande bolag som lyckats ställa om till ett mer modernt arbetssätt och entreprenöriell kultur. General Electrics kan vara en bra förebild. Men sedan handlar det om att göra, snarare än att planera och inspireras. Vi vill gärna hjälpa er ta ett projekt från idé till lansering med vår nyskapande process med det bästa från Silicon Valley kombinerat med diverse verktyg för prototypande. Ta första steget redan idag, och hör av Er för ett förutsättningslöst möte!