Project ALVA - ett experiment

Ett av de vanligaste sätten att innovera är att kombinera olika idéer och saker och sätta dem i en helt ny kontext. Denna insikt och det enkla faktum att vi gillar att experimentera och har många egna idéer i byrålådan ledde i januari 2018 till att vi sjösatte project ALVA. Ett experiment som har flera dimensioner.

Datum

06/04/2018

Kategori

Alphalabs

”Vad händer om vi kombinerar nya möjligheter med 3d-printing i metall och en traditionell bransch som inte förändrats på hundratals år? Vi är alldeles för nyfikna för att inte testa detta!”

Tomas Sareklint

En av våra grundfilosofier bakom Alpha Lab är att en idé är värd mer i papperskorgen än i byrålådan. Under förutsättning att den gått omvägen via kunditeration och prototypande, innan den hamnar i papperskorgen. En av byrålådsidéerna vi för några månader sedan bestämde oss för att slå ihjäl, var en idé som legat och grott sedan 3d-printing i metall blev möjligt.

Vad skulle hända om vi i en traditionell och konservativ bransch (guldsmedsbranschen) introducerar en digitaliserad guldsmed som med algoritmer skapar unika smycken som sedan 3d-printas on demand?

En annorlunda approach – en ny dimension

För att sätta lite extra krydda på projektet fick det ytterligare en dimension. Vi ville inte bara provtrycka idén om den digitaliserade guldsmeden, utan även låta ett autonomt startupteam bestående av studenter från olika discipliner slå sina kloka huvuden ihop och driva detta som om det vore ett separat bolag. I Karlskrona finns två ledande skolor som i våra ögon, jobbar alldeles för mycket i silos. Många har pratat om att studenter från Hyper Island och BTH borde göra fler gemensamma projekt. Men väldigt få (vi vet ingen) har handgripligen sett till att den typen av projekt händer. Kombinationen av kreativa designers och konceptutvecklare från Hyper Island, och utvecklare av såväl webb och back-end från BTH. Eftersom vi älskar experiment och gillar att göra först och prata sedan, bestämde vi oss för att göra slag i saken. Det hemliga projektet ALVA var fött.

Ni är nu ett startup – börja med att skaffa kontorsmöbler

Mot de respektive skolorna höll vi fasaden om att detta var ett traditionellt studentprojekt, med kravspecar och digitaliseringsbehov. Men vid första mötet med de fyra studenterna från Hyper Island gjorde vi klart att från och med nu, var de ett autonomt startupteam med uppdraget att provtrycka en idé mot marknaden. De fick tillgång till ett tomt rum, där första uppgiften blev att skaffa kontorsmöbler. Mot slutet av det första mötet med studenterna, släppte vi nästa bomb. Från och med nästa dag skulle de få sällskap av fyra studenter från BTH, även de helt omedvetna om vad som väntade. Utöver en testad idé skulle detta bli ett socialt experiment där människor från två världar, normalt helt skilda från varandra, skulle spendera 8 veckor tillsammans i ett rum, med den enda målbilden att antingen bevisa att vår idé var redo för papperskorgen (grundad på marknadsdata) eller sälja minst ett 3d-printat smycke! Vårt antagande var att studenterna skulle lära sig mycket mer på ett verklighetsnära projekt med mycket autonomi, än ett traditionellt projekt med tydliga ramar. Men det skulle ju ta ytterligare åtta veckor innan vi fick facit på om detta antagande stämde.

En lösning men inget problem

Med Lean Startup-metodik, där första steget är att intervjua potentiella kunder kring behov och problem värda att lösa, tog sig studenterna an uppgiften med stor energi. Men ganska snabbt insåg man att idén med 3d-printade unika smycken mer var en lösning än ett problem/behov att lösa. Första steget blev istället att identifiera ett problem värt att lösa för potentiella smyckeskunder! En lärdom som vi skulle vilja att fler fick uppleva first-hand då det finns alldeles för många idéer som inte löser behov eller problem värda att lösa. Lean Canvas användes som verktyg för att gå från idé till affärsmodell och mappa upp lärdomar längs vägen.

Grundnycklar för ett lyckat startupprojekt inom ett bolag

De principer vi agerade utifrån för att skapa ett framgångsrikt projekt bygger på lärdomar från hur nyskapande idéer inom stora bolag bäst utvecklas.

 1. Ett internt startupteam behöver få begränsade men garanterade resurser för att kunna köpa in det som behövs för att ta idén vidare.
 2. Teamet behöver ha autonomi och oberoende i så stor utsträckning som möjligt.
 3. Projektteamet behöver känna att de potentiellt kan få en del av resultatet i form av tex ägande.

Bra frågor för standup-möten

Med regelbundna standups och eget arbete däremellan, tog det inte många dagar innan vi bevittnade de två gängen jobba mer och mer som ETT team. Vi använde en enkel agenda för avstämningsmötena som både öppnade dörren för att be om hjälp och utmanade teamet att ta nästa steg. De fasta punkter vi behandlade vid varje standup var:

 • Vilken är den största risken/osäkerheten just nu? Och hur kan vi testa/experimentera för att göra detta mindre osäkert/riskabelt? Var i Lean Canvas (och därmed också i affärsmodellen) ligger största risken?
 • Vad har vi lärt oss sedan sist (både insikter från kundintervjuer och specifika lärdomar / färdigheter)?
 • Vad planerar vi att testa/experimentera med tills nästa gång? Hur många kunder tänker vi prata med och vad vill vi framförallt ta reda på?
 • Täcker vi in alla delar i affärsmodellen så att vi inte bara provtrycker lösningen utan även kanalerna, prismodellen, kundsegmenten osv?
 • Vad specifikt, behöver teamet hjälp utifrån med (om något) för att komma vidare just nu?

Lärdomar från teamet

För oss, som med Alpha Lab vill erbjuda ett verktyg för att provtrycka fler idéer, gav projekt ALVA ett antal lärdomar. Några av de lärdomar som studenterna lyfte fram var att

 • ”Man gör det som behöver göras i ett startup. Vi gick in i projektet med ett antal förbestämda roller men vi har gjort minst lika mycket utanför våra respektive roller för att det har behövts.”
 • ”Att redan första veckan ta fram en gemensam playbook för do’s and don’ts och förhållningssätt/värderingar ger en väldigt bra grund att enas kring.”
 • ”Intervjua inte bara folk från den existerande branschen för att samla insikter. Är en idé tillräckligt bra kommer de se er som konkurrenter.”
 • ”Låt din Minimal Viable Product vara just minimal. Vi gick i samma fälla som många andra och designade våra första två koncept i flera veckor innan vi släppte dem. För att baserat på feedback vara tvungna att skrota båda två och ta fram ett tredje.”
 • ”Börja med att testa de största tekniska riskerna och osäkerheterna först. Identifera beroenden mot andra tidigt.”
 • ”Bryt ner arbetspaket i olika mindre features inför sprintar för att göra tidsestimering lättare.”
 • ”Se till att hela teamet jobbar mot samma mål även om man har olika roller och uppgifter. Målen bör vara tydliga och relativt kortsiktiga.”
 • ”Använd första sprinten i utvecklingen som en testsprint och starta den så snart som möjligt för att undvika att fastna i för mycket planering.”
 • ”Specifika möten och aktiviteter för att skapa teamutveckling är väldigt värdefullt och skapar snabbare ett högpresterande team.”

Blekinge Läns Tidning gjorde ett reportage om ALVA som du kan läsa HÄR, och uppmärksamheten lokalt, både från de båda skolorna och andra, har varit stor. Vi vill även rikta ett tack till vår hyresvärd Kruthusen som gav oss en bra deal på ett tomt rum vilket möjliggjorde teamets autonomi. Fyra av studenterna jobbar vidare på projektet som förhoppningsvis lanseras innan sommaren!