Product Design

IWA3 SCB pendlingsrutor

IWA3 

IWA3 är en systemapplikation utvecklad av företaget All Binary. Applikationen använder sig av SCB data som generera visuell analys för att ge användarna möjlighet att skapa sig en förståelse för statistiken.

Kategori

Se fler inlägg för
Transport

Mobilix

IWA3.3

 

Med hjälp av SCB data kan IWA3 generera och utföra komplexa uträkningar för analys som användarna enkelt hämta få fram i tabeller, genom grafer eller visuellt på karta. IWA3 är också utrustad med verktyg för att redigera och formatera innehåll såsom att rita ut nya busslinjer eller egna områden. På det sättet kan trafikplanerare bilda sig en uppfattning om kollektivtrafikens potentiella upptagningsområden när de planerar nya busslinjer.

IWA3 är ett utmärkt val för organisationer såsom regioner, kommuner, och myndigheter men kan också användas av företag som vill utforska befolkningsdata och pendlingsmönster.

IWA3 • Pendling • Demografi • AllBinary • Solution Provider • Systemintegration • All Binary

Det finns flera sätt att analysera och bättre förstå statistiken i befolkningsdata, inklusive:

  1. Tabeller och diagram: Använd tabeller och diagram för att visuellt presentera data och göra det lättare att förstå och jämföra olika data.
  2. Indikatorer: Använd specifika indikatorer, såsom SNI-koder eller ålder, för att mäta och jämföra befolkningsdata mellan olika områden eller tidpunkter.
  3. Mapping: Använd kartor för att visa befolkningsdata geografiskt och identifiera mönster och trender i befolkningsfördelningen.
  4. SCB data över tid. IWA3 har befolkningsdata över ett flertal år, för att användaren ska kunna undersöka hur befolkningsdata förändras över tid och identifiera mönster och trender i befolkningsförändringar.
Bild: Demografi över kvinnor på vald ort i åldern 20 till 65+
Bilder: Pendling enligt SCB pendlingsrutor för ort
Bilder: Pendling enligt SCB pendlingsrutor för specifik ruta

Det finns många fördelar med att kunna analysera SCB:s pendlingsdata:

 1. Möjlighet att få en bättre förståelse för pendlingsmönster och trender i olika områden så som regioner, kommuner, tätorter eller landsbygd.
 2. Förbättrad planering av infrastruktur och transportsystem, som knyter an till vägar, tåg och bussar, genom att visualisera pendlingsmönster och få en bättre förståelse för demografi och pendling.
 3. Förstå sambandet mellan arbete och bostäder, inklusive möjligheter för att främja hållbara boendemiljöer och förbättra livskvaliteten för invånarna.
 4. Utveckla bättre regionala ekonomier genom att identifiera kluster av arbetsplatser och möjligheter för tillväxt som främjar den övergripande samhällsstrategin.
 5. Med hjälp av pendlingsdata utveckla strategier för att minska utsläppen från transportsektorn samt främja  kollektivtrafik eller organisationens egna CO2 avtryck.
 6. Möjlighet att använda pendlingsdata för att utveckla strategier för att öka tillgängligheten till arbetsplatser och tjänster för olika grupper av invånare.

Se tidigare inlägg för kategorin Transport

#DPK2022

DPK2022 presenterar Mobilix Traffic, 30:e November 2022.
Webbinar 13:00-15:00

Västmanland IWA3

Kundbesök hos Västmanland

All Binary gör kundbesök hos Västmanland (VL) och presentera Mobilix!

Blekingetrafiken

Slumpgenerator Blekingetrafiken

Blekingetrafiken tar fram slumpgenerator med hjälp från All Binary

Mobilix

MOBILIX 1.2

Mobilix 1.2 blev precis ännu bättre!
Välkomna till ett Hållplatsverktyg som samordnar alla ärenden för underhåll!

IWA3 Pendlingsrutor

Vidareutveckling av IWA3 och pendlingsrutor för Västmanland.

Mobilix mockup på laptop • AllBinary • Solution Provider • Systemintegration • All Binary

Södermanland först ut på Mobilix 1.0

Välkommen till Mobilix Sörmland (LTS) som blir först ut att köra Mobilix i sin organisation!

Mobilix mobilapp

Mobilix 1.0

Mobilix är ett ärendehanteringssystem, som hjälper er att inventera och underhålla Bushållplatser.

Data på Karta 2021 • DPK2021 • AllBinary • Solution Provider • Systemintegration • All Binary

Data på Karta 2021 • DPK2021

Inbjudan till DPK2021 som i år kommer presentera TRANSPORTs nya systemverktyg MOBILIX

IWA3 • Pendling • Demografi • AllBinary • Solution Provider • Systemintegration • All Binary

IWA3 ny ritfunktionalitet

IWA3 med ny ritfunktionalitet som hjälper användaren att själv planera och se resultat av linjesträckning för kollektivtrafik & demografi.

IWA logotyp • AllBinary • Solution Provider • Systemintegration • All Binary

IWA3 lansering

IWA3 har fått ett nytt och fräschare användargränssnitt och förbereds för nyutveckling.