Product Design

IWA3 med nytt användargränssnitt

Ett nytt användargränssnitt och ny funktionalitet i nya IWA3!

IWA3 har nu fått utökad SCB data som inte bara sträcker sig för mellersta Sverige, utan täcker nu hela landet!

Det gör pendlingsdata som används ännu mer tillförlitlig!

Details

14 Januari, 2021

Kategori

Se fler inlägg för
Transport

IWA mockup på laptop • AllBinary • Solution Provider • Systemintegration • All Binary

IWA3

Många av funktionerna i IWA3 för Pendling och Demografi fungerar på ett liknande sätt som i föregående systemapplikation. 

En av de större skillnaderna är att nu kan användaren välja om hen vill spara egna dokument. 

IWA3 • Pendling • Demografi • AllBinary • Solution Provider • Systemintegration • All Binary

Grafiskt har vi också förenklat menyerna för tydlighet. Så som att de se längst ner när man gjort sina selektioner. Våra kunder kommer inom kort att få se ytterligare nyutveckling av IWA3 då vi redan planerar in funktionalitet för att ”rita egna områden” men även att man ska kunna ”rita egna linjer” för att se hur områden där samhällsplanering utvecklas skulle kunna påverkas eller hur dragning av busslinjer skulle kunna påverka resenärernas möjlighet till Kollektivtrafik!

Våra kunder som redan idag har IWA har fått access till en BETA-version av IWA3 så vi får möjlighet att utveckla IWA3 i samverkan med våra kunder.

Under året planeras också kundmöten med feedback och information om IWA3.

Se tidigare inlägg för kategorin Transport

Mobilix

Mobilix uppdateringar för användarupplevelse

Förbättrad användarupplevelse i Mobilix! Förbättrad funktionalitet utifrån våra användares upplevelse av Hållplatsverktyget!
INsight All Binary AllBinary

INsight

INsight – en visuell förståelse av pendlingsmönster & demografi över hela Sverige. En proudkt av All Binary Transport.

Mobilix updatering

Mobilix förbättringar

Förbättrad funktionalitet i användargränssnittet och buggfix för ökad stabiltet i Desktop och Mobilapplikationen Mobilix.

allpay_betalsystem_bob_integration_allbinary

Snart kommer ALLPAY 2

Snart uppdaterar vi med ny funktionalitet i AllPay 2

Ny VD pressreleasebild • AllBinary • Solution Provider • Systemintegration • All Binary

AllPay Betalväxel & Avstämningsmotor

PRESS RELEASE ALLPAY Betalväxel & Avstämningsmotor med trafikportalNu har vi tagit vår största...

Svensk Kollektivtrafik medlem

Svensk kollektivtrafik har fått en ny medlem. All Binary Transport är numera en associerat medlemskap som leverantör och konsult i branchen.

IWA3 Pendlingsrutor

Updaterade funktioner för systemapplikationen IWA3 som analysera SCB pendlingsrutor och statistik för pendling och boende.

#DPK2022

DPK2022 presenterar Mobilix Traffic, 30:e November 2022.
Webbinar 13:00-15:00

Västmanland IWA3

Kundbesök hos Västmanland

All Binary gör kundbesök hos Västmanland (VL) och presentera Mobilix!

Blekingetrafiken

Slumpgenerator Blekingetrafiken

Blekingetrafiken tar fram slumpgenerator med hjälp från All Binary