Product Design

Hållplatsverktyg

Inventering och underhåll av platser kan nu enkelt skötas med ett Hållplatsverktyg där utföraren kan ladda upp bilder, samla in data och hålla koll på arbetsordrar.

Details

2 Maj, 2019

Kategori

Transport

Inventering

Service och underhåll av hållplatser

En hållplats för buss eller tåg kräver arbete för att den ska vara i gott skick och innehålla rätt information. Uppdragen för att förse hållplatser med t.ex information såsom nya tidtabeller, toppar på stolpar eller annan typ av underhåll kan göras av kommun, trafikansvarig, trafikverket eller en extern entreprenör. Med vårt system för hållplatsinventering skapar man enkelt nya uppdrag och arbetsordrar för de som ska utföra arbetet. En arbetsorder kan t.ex vara byte av tidtabell eller hållplatstopp, inventering, inmätning, eller fotografering. Arbetsordrarna skapas i ett administratörsgränssnitt som är webbaserat, hållplatserna kan letas upp via karta eller sökas upp med namn.

 

Some Tablet • AllBinary • Solution Provider • Systemintegration • All Binary

Uppdragen antas av genomförare med en surfplatta ute på fältet med möjlighet att fotografera, mäta in och inventera platsen. Man kan enkelt i kartan se vilka hållplatser som blivit inventerade och vilka hållplatser som har uppdrag som skall utföras.

Nedlagd tid för genomförande sparas tillsammans med verifiering att man varit på plats. Systemet går även att anpassas till alla platser som kräver underhåll eller inventering.

Se tidigare inlägg för kategorin Transport

DPK2023

DPK2023

Nu är det äntligen dags för DPK2023, Transport All Binary. Välkomna! Vi presentera nyheter för våra systemapplikationer med mera!

IWA3 Ny Design

Nytt Gränssnitt IWA3

Nytt användargränssnitt släppt i IWA3. All Binary har vidareutvecklat och tagit fram ny funktionalitet.

Mobilix

Mobilix uppdateringar för användarupplevelse

Förbättrad användarupplevelse i Mobilix! Förbättrad funktionalitet utifrån våra användares upplevelse av Hållplatsverktyget!

INsight All Binary AllBinary

INsight

INsight – en visuell förståelse av pendlingsmönster & demografi över hela Sverige. En proudkt av All Binary Transport.

Mobilix updatering

Mobilix förbättringar

Förbättrad funktionalitet i användargränssnittet och buggfix för ökad stabiltet i Desktop och Mobilapplikationen Mobilix.

allpay_betalsystem_bob_integration_allbinary

Snart kommer ALLPAY 2

Snart uppdaterar vi med ny funktionalitet i AllPay 2

Ny VD pressreleasebild • AllBinary • Solution Provider • Systemintegration • All Binary

AllPay Betalväxel & Avstämningsmotor

PRESS RELEASE ALLPAY Betalväxel & Avstämningsmotor med trafikportalNu har vi tagit vår största...

Svensk Kollektivtrafik medlem

Svensk kollektivtrafik har fått en ny medlem. All Binary Transport är numera en associerat medlemskap som leverantör och konsult i branchen.

IWA3 Pendlingsrutor

Updaterade funktioner för systemapplikationen IWA3 som analysera SCB pendlingsrutor och statistik för pendling och boende.

#DPK2022

DPK2022 presenterar Mobilix Traffic, 30:e November 2022.
Webbinar 13:00-15:00