Product Design

Hållplatsverktyg

Inventering och underhåll av platser kan nu enkelt skötas med ett Hållplatsverktyg där utföraren kan ladda upp bilder, samla in data och hålla koll på arbetsordrar.

Details

2 Maj, 2019

Kategori

Transport

Inventering

Service och underhåll av hållplatser

En hållplats för buss eller tåg kräver arbete för att den ska vara i gott skick och innehålla rätt information. Uppdragen för att förse hållplatser med t.ex information såsom nya tidtabeller, toppar på stolpar eller annan typ av underhåll kan göras av kommun, trafikansvarig, trafikverket eller en extern entreprenör. Med vårt system för hållplatsinventering skapar man enkelt nya uppdrag och arbetsordrar för de som ska utföra arbetet. En arbetsorder kan t.ex vara byte av tidtabell eller hållplatstopp, inventering, inmätning, eller fotografering. Arbetsordrarna skapas i ett administratörsgränssnitt som är webbaserat, hållplatserna kan letas upp via karta eller sökas upp med namn.

 

Some Tablet • AllBinary • Solution Provider • Systemintegration • All Binary

Uppdragen antas av genomförare med en surfplatta ute på fältet med möjlighet att fotografera, mäta in och inventera platsen. Man kan enkelt i kartan se vilka hållplatser som blivit inventerade och vilka hållplatser som har uppdrag som skall utföras.

Nedlagd tid för genomförande sparas tillsammans med verifiering att man varit på plats. Systemet går även att anpassas till alla platser som kräver underhåll eller inventering.

Se tidigare inlägg för kategorin Transport

IWA3 Pendlingsrutor

Updaterade funktioner för systemapplikationen IWA3 som analysera SCB pendlingsrutor och statistik för pendling och boende.

#DPK2022

DPK2022 presenterar Mobilix Traffic, 30:e November 2022.
Webbinar 13:00-15:00

Västmanland IWA3

Kundbesök hos Västmanland

All Binary gör kundbesök hos Västmanland (VL) och presentera Mobilix!

Blekingetrafiken

Slumpgenerator Blekingetrafiken

Blekingetrafiken tar fram slumpgenerator med hjälp från All Binary

Mobilix

MOBILIX 1.2

Mobilix 1.2 blev precis ännu bättre!
Välkomna till ett Hållplatsverktyg som samordnar alla ärenden för underhåll!

IWA3 Pendlingsrutor

Vidareutveckling av IWA3 och pendlingsrutor för Västmanland.

Mobilix mockup på laptop • AllBinary • Solution Provider • Systemintegration • All Binary

Södermanland först ut på Mobilix 1.0

Välkommen till Mobilix Sörmland (LTS) som blir först ut att köra Mobilix i sin organisation!

Mobilix mobilapp

Mobilix 1.0

Mobilix är ett ärendehanteringssystem, som hjälper er att inventera och underhålla Bushållplatser.

Data på Karta 2021 • DPK2021 • AllBinary • Solution Provider • Systemintegration • All Binary

Data på Karta 2021 • DPK2021

Inbjudan till DPK2021 som i år kommer presentera TRANSPORTs nya systemverktyg MOBILIX

IWA3 • Pendling • Demografi • AllBinary • Solution Provider • Systemintegration • All Binary

IWA3 ny ritfunktionalitet

IWA3 med ny ritfunktionalitet som hjälper användaren att själv planera och se resultat av linjesträckning för kollektivtrafik & demografi.