Product Design

IoE från cisco

Vi kan digitalisera mycket men det finns ett stort värde i att inte glömma bort de analoga delarna i en förändring.

Details

13 Januari, 2018

Kategori

IoE

Sensorer

De 5 viktigaste lärdomarna om Internet of Everything från Cisco

Internet of Everything är kopplingar och nätverk mellan människor, data, processer och saker.

En bredare definition

2013 lanserade Cisco termen Internet of Everything. Det är en bredare term än Internet of Things som traditionellt bara handlar om uppkopplade saker. Internet of Everything är kopplingar och nätverk mellan människor, data, processer och saker. Internet of Things är alltså ett subset av Internet of Everything.

När vi pratar om IoE väljer vi att bredda termen ytterligare genom att inkludera den förändring och de ”mjuka” värden som krävs för att dra full nytta av hårdvaran som ofta ligger till grund för förändringen.

För att lyckas med en digital förändring som i vissa fall, men inte alltid, innehåller uppkopplade saker och data drar Cisco upp ett antal nycklar i sin IOE value report. Vi har funnit att av dessa är följande saker avgörande för ett lyckat IoE-projekt.

Framgångsfaktorer

#1 Skapa ett antal piloter (fler än EN då det annars är svårare att lägga ner det som inte fungerar) och bygg minsta möjliga implementation som ändå provtrycker systemet end-to-end fast i liten skala. Bör även involvera användare och kunder för att dra full lärdom från varje pilot. Välj sedan att skala upp de mest värdefulla piloterna och parkera eller skrota resten.

#2 Teknologi och hårdvara bör alltid kompletteras med visualisering av datan och i förlängningen någon form av AI / maskininlärning för att systemet ska bli bättre över tid.

#3 Det är direkt avgörande för långvarigheten i ett projekt att man även tar med människor och processer i förändringen så tidigt som möjligt. Detta kräver ledarskap och interna champions som ofta har nytta av att ha tillgång till en förändringscoach.

#4 Vi tror att en framgångsfaktor är att jobba i partnerskap med IoE-experter, iallafall initialt, snarare än att försöka bygga upp något från noll internt. När momentumet är igång och projekten blir en del av kärnverksamheten är det dock dags att rekrytera.

#5 Företag, städer och organisationer som vill satsa inom IoE bör investera lika mycket i organisationsutveckling/förändringsledning/processutveckling som att investera i ny teknologi. Endast då kan det fulla värdet av sensorer, nätverk och insikter tas tillvara.

RELATERAD PRODUKT