Product Design

Den fjärde industriella revolutionen

”Embrace the big trends
and you will have a tailwind”

– Jeff Bezos, grundare och VD Amazon

Details

4 Januari, 2018

Kategori

IoE

Sensorer

5 anledningar till varför nu är den bästa tiden
att agera inomInternet of Things

Om det är något historien lär oss är det att det är de människor och företag som tidigt vågar hoppa på megatrender, som gör de största vinsterna och bygger varaktiga välmående företag

Den fjärde industriella revolutionen

I slutet av 1700-talet började världen industrialiseras. Handkraft ersattes av ångkraft och framsteg inom mekanik gjorde att tillverkning av produkter plötsligt gick betydligt lättare. Hundra år senare växte massproduktion och löpande band fram som en följd av tillgången på elektricitet och ökande efterfrågan på tekniskt avancerade produkter. Under 60-talet började många av de manuella arbetsprocesserna inom tillverkningsindustrin ersättas av maskiner. Till en början tog robotar hand om de mest basala och enformiga uppgifterna för att människan skulle kunna fokusera ännu mer på aktiviteter som krävde intelligens, kreativitet och fingertoppskänsla.

Automatiseringen har accelererat sedan dess och parallellt har en stark våg av digitalisering gjort att vi idag har fantastiska möjligheter att producera i stort sett vad som helst utan att bli smutsiga om fingrarna. Rädslan för att robotar kommer ta människans arbetsuppgifter har varit ett hett ämne under de senaste 50 åren, och kommer förbi så under de kommande 50. Men vad skulle hända om vi istället för att vara rädda, omfamnar utvecklingen som sker i accelererande takt?

Om det är något historien lär oss är det att det är de människor och företag som tidigt vågar hoppa på megatrender, som gör de största vinsterna och bygger varaktiga välmående företag. En av de största megatrenderna idag, och som också benämns som den fjärde industriella revolutionen, är att koppla upp produkter och processer. Detta benämns oftast Internet of Things, sakernas internet. Vi använder hellre termen Internet of Everything, eftersom det inte bara handlar om hårdvara och att koppla upp saker, utan också att jobba med förändring, insikter, människor och digitalisering på ett bredare plan.

”Embrace the big trends
and you will have a tailwind”

– Jeff Bezos, grundare och VD Amazon

Framgångsrika företag

Vår övertygelse är att inget företag som vill vara relevant om fem år, har råd att inte dra nytta av den fjärde industriella revolutionen. Och vårt övergripande syfte är att hjälpa företag, kommuner och organisationer ta steget mot att framtidssäkra sin verksamhet, produkt och affär genom att sänka trösklarna för de möjligheter som Internet of Everything öppnar. Här kommer fem anledningar till varför det är dags att agera nu.

#1 Oförutsedda stopp i produktions- och leveranskedja är snart ett problem som tillhör historien. Genom att koppla upp både leveranser och tillverkningsprocessen med ett antal smarta noder och visualisera insikter för att kunna ta bättre beslut, kan tillverkande företag sänka sin risknivå för produktionsstopp till radikalt lägre nivåer.

#2 Att automatisera och digitalisera det som datorer gör bättre än människor, kan skapa enorma effektivitetsvinster och bidra till ökad arbetsglädje. Precis som under den tredje industriella revolutionen där manuell montering ersattes av robotar, kan många av våra manuella arbetsprocesser idag utföras bättre av datorer. Förutom att den mänskliga faktorn elimineras, frigör det tid för uppgifter där vi som människor verkligen tillför värde.

#3 Bättre koll på produkter som är uppkopplade under sin livscykeln öppnar helt nya möjligheter för att ta betalt på nya sätt, jobba med hållbarhet på nästa nivå och kunna dra kundinsikter som tidigare varit gissningar och antaganden. När du vet hur kunderna använder dina produkter, kanske bättre än de själva vet, kan du skapa helt nya kunderbjudanden. Tänk dig hardware-as-service där affärsmodellen och prisnivåerna är helt datadrivna och optimerade för maximalt kundvärde.

#4 Helt skräddarsydda produkter som bygger på data från tidigare liknande användare är inte längre science fiction utan möjligt. Amazon var tidigt ute i den digitala världen men nu har vi samma möjligheter med fysiska produkter. Du skulle, rent teoretiskt, kunna få en helt unik Alladinask med bara choklad som Marabou vet att du kommer gilla. Genom att sälja ett antal uppkopplad askar mot några utvalda målmarknader kan kundernas favoriter i varje givet kundsegment kartläggas, vilket möjliggör en helt ny kundupplevelse. Att skapa wowkänslan som Amazon tidigt skapade med sina automatiskt genererade personliga bokrekommendationer är idag möjligt även för fysiska produkter. Vilken produkt skulle du vilja skräddarsy åt dina kunder?

#5 Dagens konkurrensfördel är i många fall inte patent, originalidé eller långa kundkontrakt som för tio år sedan. Idag är lärande och insikter om kunders beteende den absolut mest kritiska faktorn för att kunna bygga marknadsledarskap och behålla det. Det har sagts att det företag som hinner genomföra flest experiment och iterationer mot marknaden på en given tidsperiod är det företag som kommer lyckas bäst. För en digital produkt är data som ligger till grund för lärande och insikter nästan inbyggt i DNAt. Men i den fysiska världen är nu sensorer och uppkoppling så pass billigt att varje företag med en fysisk produkt borde se till att koppla upp den för att kunna dra insikter baserat på data och inte på gissningar.

RELATERAD PRODUKT